I. Посебна издања

1902.

1. С планине и испод планине. – Беч, Српско акад. друштво „Зора“, штампа Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци, 1902; стр. 67; 8°

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ђурини записи; Мргуда

1904.

2. С планине и испод планине. – Загреб, штампа Српска штампарија, 1904; 81 – (2); 8°

Садржај (посвећено: Успомени генија Ђуре Јакшића): Јелике и оморике; Кроз свјетлост; Кроз маглу; Мрачајски прото; Јазавац пред судом

1905.

3. С планине и испод планине. – Београд. (Издање аутора). Штампарија „Талетова“, 1905; стр. 111; 8° (Издавачи Велимир Р. Рајић, суплент, и Јован Тановић, правник)

Садржај (посвећено: Госпођи др Марији Вучетић–Прити и г. др Николи Вучетићу у знак захвалности): Из староставне књиге Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Са збора; Јајце; Пјесма младости; У магли 1906.

4. Јазавац пред судом. 2. издање. – Београд, Издање Књижарнице Светислава Б. Цвијановића, 1906; стр. 30 + (2) са реклaмом; 8°

5. Јазавац пред судом. 3. издање. – Нови Сад, (Издала Милка П. Кочић), Српска штампарија Ђорђа Ивковића, 1906; стр. 32; 8°
1907.

6. С планине и испод планине. – Београд, Српска књижевна задруга, Нова штампарија – Давидовић, 1907; стр. 110 + XIV + (1); 8° Српска књижевна задруга, 109

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Кроз свјетлост; Кроз маглу; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јајце; Јазавац пред судом

7. Јазавац пред судом. 4. издање (Са ликом главног лица). – Нови Сад, Српска штампарија Ђорђа Ивковића, 1907; стр. 32 са сл.; 8°

1908.

8. Јазавац пред судом. 6. издање (Са ликом писца и главног лица). – Chicago, Издање Књижаре Душана Поповића и Друга (са дозволом пишчевом), Српска штампарија „Балкан“ (Д. Поповић и Друг), 1908, 1 са сл. аутора + стр. 32 са сл. 8° (лат.)

9. Јазавац пред судом. 7. издање. – У Новом Саду, Издала Милка П. Кочића, Српска штампарија Ђорђа Ивковића, 1908; стр. 32; 8°

1910.

10. Јауци са Змијања. – Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910]; стр. 83 + (3); 8°; – Посвета Љепосави за успомену

Садржај: Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву.

1911.

11. Суданија. – (У Сарајеву), Штампа Исламска дионичарска штампарија, Сарајево, 1911; стр. 108; 8°

12. Говор народног посланика госп. Петра Кочића у LXXXVI сједници Сабора Босне и Херцеговине од 22. марта 1911. – У Сарајеву, Земаљска штампарија [1911]; стр. 2 + (1); 4°

1912.

13. Јазавац пред судом. 8. издање (Са сликом писца и главног лица). – Chicago, III, Издање Књижаре Душана В. Поповића, Прва српска штампарија Душана В. Поповића, 1912; стр. 32 са 1 црт. + 1л са сл. аутора; 8°

Са фотографијом писца и ликом Давида Штрпца (цртеж Т. Швракића)

14. Из „Отаџбине“. – Сарајево, Штампарија Пијуковић и Друг, 1912; стр. 85; 8°

Садржај: Слободи; Кмети; Бошњаклук; За српски језик; Порези под Турцима

1913.

15. Ракијо, мајко! – Сарајево, Штампарија Пијуковић и Друг, 1913; стр. 54; 8° [С. а.]

16. Јазавац пред судом. – Сарајево, Издање и наклада: Књижарнице и папирнице Михајла Милановића, Штампарија Николе Пијуковића, [С. а.]; стр. 32; 8°

17. Јазавац пред судом. Дозволом пишчевом. – Сарајево, Издање и наклада: Књижарнице и папирнице Михајла Милановића, Штампарија Николе Пијуковића, [С. а.]; стр. 61; 8°

(Напомена: Приближна година издања може се претпоставити према времену рада Штампарије Николе Пијуковића)

1914.

18. Јазавац пред судом. (Дозволом пишчевом). – Сомбор, Штампарија Влад. П. Бајића, б. г. и б. н. (1914); стр. 32; 8°

1918.

19. Јазавац пред судом. – Загреб, Акад. књижара Л. Хартмана: Свеучилишна књижара Фр. Жупана (Ст. Кугли), 1918; стр. 51; 8° (лат.)

1921.

20. Јазавац пред судом – Wien, „Edition slave“, (1921); стр. 47 + (1); 8° (лат.)

Библиотека народна

1922.

21. Јазавац пред судом. – Сарајево, Књижарница Михајла Милановића (1922); стр. 32; 8° (лат.)

На корици пише: „Дозволом пишчевом“. – На стр. 30 под звездицом испод речи „ћорава“ (Земљана влада) дато објашњење у фусноти: „Бивши поглавица земаљске владе за Босну и Херцеговину, Његова Преузвишеност, господин барон Јохан фон Апел, изгубио је, ваљда у рату, једно око.“ Према наведеним напоменама, ово је издање највероватније штампано пре првог светског рата или је прештампавање предратног (годину 1922. одредила му је З. Вуловић у својим напоменама у Целокупним делима Петра Кочића)

22. Јазавац пред судом. 12. издање. – Chicago, Изд. Књижарница Д. Б. Поповића, 1922; стр. 32; 8°

1930.

23. Јазавац пред судом. 17. издање. – Београд, Књижарница Томе Јовановића и Вујића, (Београд: Штампарија „Привредник“), 1930; стр. (2) са фотографијом писца из 1902. г. и ликом Давида Штрпца (цртеж Т. Швраковића) на насловној страни + 39; 8°

1932.

24. Целокупна дела. Приредила Зора В. Вуловић. Књ. 1, 2. Београд, „Народна просвета“ (1932); књ. 1 стр. XI + 394; књ. 2 стр. XCII + (2) + 274; 8°

Садржај: Књига 1: Факсимил Кочићевог писма (Доња Тузла, 27. V 1908). I. Песме: Поноћни звуци; Пролeћни звуци, ***(Ја те љубим, дивни створе); Пошљедна суза; Бар тад хоће л’?; Поточић, *** (У одбљеску бл’једих звијезда, што с висина тужно сјају). II. Проза: Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јазавац пред судом; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Тајна невоља Смаје Субаше; Јајце; Просјаци; Пјесма младости; О проклете вечерашње вечери!; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Са збора; Папакало; Молитва; Кроз мећаву; Тавновање; Тежак; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Змијање; Кмети; Слободи

Са сликом (цртежом) писца

Књига 2: Петар Кочић (Зора В. Вуловић); Суданија; Слике из Старе Србије и Маћедоније; О лирици Ђуре Јакшића; Наша пјесма; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Васо Кондић; Љуб. Ковачевић: Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909; Кечетове историјске успомене; Говор г. Петра Кочића у Босанском сабору 22. марта 1911; Кметовско питање; Бошњаклук; За српски језик; Порези под Турцима; Андре Шередам, балкански рат и аустријска интервенција; Балкански рат и аустријска интервенција; Писмо из затвора (Милки Кочић) од 2. IV 1908; Историја имена Бање Луке; Напомене; Речник

1939.

25. Одабране стране, Приредио Радмило Димитријевић. – Београд, Задруга Професорског друштва, 1939 (Штампарија „Соко“); стр. 53 + (1); 8°

Школска библиотека, серија II, св. 3

Садржај: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Јаблан; Код Марканова точка; Кроз мећаву; Вуков гај; Јајце; Молитва; Кмети; Пејзажи и слике (одломци)

1941.

26. Јазавац пред судом. 18. издање. – Београд, Издавачка Књижарница Томе Јовановића и Вујића, (За штампарију „Зора“ Јосип Климпл), 1941; стр. 45 са фотографијом писца из 1902. године и ликом Давида Штрпца (цртеж Т. Швракића) на насловној страни; 8°

Садржај: Неколико мисли уз ово издање (Душица П. Кочић); Јазавац пред судом

1945.

27. Јазавац пред судом, 19. издање. Лик Давида Штрпца на корицама израђен по оригиналном цртежу Тодора Швракића. Лик писца на трећој страни израђен по фотографији када је писао дело. Текст прештампан према изд. Српске књижевне задруге из 1907. – Београд, 1945. (Београд: „Планета“); стр. 48; 12°

Садржај: Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи; Белешка о писцу

28. Јазавац пред судом: у једном чину. – Сплит, Изд. „Слободне Далмације“, 1945; стр. 62; 12°.

Прилози казалишној библиотеци

Садржај: Светли лик Петра Кочића (Велибора Глигорића); Рјечник мање познатих ријечи

29. Изабране приповетке. Књига III; за штампу приредио Марко Видојковић. – Београд, Издање Државног издавачког предузећа „Просвета“, 1945; стр. 226 + (8); 8°

Изабрана дела српских реалиста, 3

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Тежак; Кроз маглу; Мргуда; Мрачајски прото; Кроз свјетлост; Зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Јазавац пред судом; Белешка о писцу

С фотографијом писца

1946.

30. Изабране приповетке. – Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946 (Загреб: Тискара Накладног завода Хрватске), стр. 226 + (1); 8°

Српски писци

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Тежак; Кроз маглу; Мрачајски прото; Кроз свјетлост; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо мајко; Суданија; Јазавац пред судом; Биљешка о писцу; Рјечник (Према издању Државног издавачког предузећа Србије „Просвета“ у Београду, у редакцији Марка Видојковића)

1947.

31. Змијање. – Загреб: Београд, Ново поколење, 1947; стр. 36; 12°

Библиотека изабраних приповијетки, коло I, 5

32. Јазавац пред судом. – Београд, Изд. Просвета, 1947 (Београд: „Просвета“); стр. 35; 12° (Напомена о писцу и Речник).

Мала библиотека, св. 9

33. Вуков гај; Јаблан. Приповијетке. – Сарајево, Свјетлост, 1947 (Сарајево: „Ослобођење“); стр. 20; 12°

Мала библиотека, 1

Садржај: Петар Кочић (Аноним); Вуков гај; Јаблан

С цртежом писца

1948.

34. Зулум Симеуна Ђака. Илустровао Карло Направник. – Нови Сад, Матица српска, 1948 (Нови Сад: „Будућност“); стр. 30 + (2); в 8° (Речник мање познатих речи)

35. Јаблан. Илустровао Александар Томашевић. – Београд, Ново поколење, 1948 (Београд: „Омладина“); стр. 14 + (1); в 8°

Библиотека пионира

36. Јазавац пред судом. – Београд, Синдикално издавачко-штампарско предузеће „Рад“, 1948 (Београд: Штампарија „Рад“); стр. 32; 8° (Речник мање познатих речи)

Наша позорница

37. Кроз мећаву. – Загреб, Изд. Накладни завод Матице хрватске, 1948 (Загреб: Накладни завод Хрватске); стр. 43; 12°

Народна књижница

Садржај: Кроз мећаву; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Рјечник; Биљешка о писцу (Новак Симић)

38. Одабране приповетке. – Београд, Ново поколење, 1948; стр. XXI + 169 + IV; 8° Југословенски класици, 5

Садржај: Петар Кочић (Милан Ч. Јовановић); Туба; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај; Суданија; Молитва; Кмети; Тежак; Речник туђих и мање познатих речи

1949.

39. Изабране приповетке. Насловна страна Мато Бенковић. – Загреб, Просвјета, 1949 (Загреб: Задружна штампарија); стр. 141 + (2); 8°

Просвјетина библиотека

Садржај: Мејдан Симеуна Ђака; Зулум Симеуна Ђака; Из старосатавне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Кроз маглу; Јуре Пилиграп; Вуков гај; Змијање; Биљешка о писцу

40. Вуков гај. Илустровала Љубица Сокић. – Београд, Ново поколење, 1949 (Београд: „Омладина“); стр. 13 + (1); 4°

Библиотека пионира

41. Изабране приповетке. Уредио Марко Видојковић. – Београд, Просвета, 1949 (Београд: „Просвета“); стр. 207 + (1); 8°

Југословенски старији писци. Одабрана дела

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Тежак; Кроз свјетлост; Кроз маглу; Мргуда; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јуре Пилиграп; Суданија; Јазавац пред судом; Речник

1950.

42. Јаблан; Вуков гај. – Сарајево, Полет, 1950 (Сарајево: „Ослобођење“); стр. 14 + 1; 8°

Југословенски писци

43. Кроз мећаву. Приповетке. Уредио Гвидо Тартаља. – Београд, Просвета, 1950; стр. 42 + (1); 12°

Мала библиотека, 43

Садржај: Кроз мећаву; Јуре Пилиграп; Вуков гај; Речник мање познатих речи

44. Јазавац пред судом. – Београд, Ново поколење, 1950; стр. 46 + 2: 12°

Позоришни зборник „Омладинске позорнице“, коло I; 3

Садржај: Јазавац пред судом; Напомене уз комад „Јазавац пред судом“; Редитељске напомене

45. Јазавац пред судом. – Београд, Савез културно-просветних друштава НР Србије, 1950; стр. 56; 8°

Позоришна библиотека културно-просветних друштава НР Србије

Садржај: Предговор (Ника Милићевић); Јазавац пред судом; Редитељски коментар „Јазавца пред судом“ (Огњенка Милићевић); Речник страних и мање познатих речи

46. Јазавац пред судом. – Сарајево, Савез културно-просветних друштава Босне и Херцеговине, 1950 (Сарајево: „Градска штампарија“); стр. 57 + 1; 12° (Напомене Огњенка Милићевић) (лат.)

Позоришна библиотека, св. 3

47. Јазавац пред судом. – Загреб, Савез културно-просвјетних друштава Хрватске, 1950; стр. 39; 8° (лат.)

Мала драмска библиотека, св. 2

Садржај: Петар Кочић (Аноним); Јазавац пред судом; Редитељске упуте (Јозо Лауренчић); Рјечник мање познатих ријечи

48. Јазавац пред судом. 2. издање. – Загреб, Савез културно-просвјетних друштава Хрватске, 1950; стр. 39; 8° (лат.)

Мала драмска библиотека, св. 7

Садржај: Петар Кочић (Аноним); Јазавац пред судом; Редатељске упуте (Јозо Лауренчић); Рјечник мање познатих ријечи

1951.

49. Дјела. Књига 1: Пјесме. Проза. Уредио Ника Милићевић; књига 2: Чланци и прикази. Говори у сабору. Разна писма. Уредио Тодор Крушевац. – Сарајево, Свјетлост, 1951; стр. 445 и 414; 8°

Писци Босне и Херцеговине

Садржај: Књига 1: Предговор (Ника Милићевић); Пјесме: Поноћни звуци; Пролетни звуци; (Спустивши главу на моје груди); (Ја те љубим, дивни створе); Пошљедња суза; Бар тад хоће л’…?; Поточић; (У одбљеску бл’једих зв’језда); Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; „Јазавац пред судом“. „Суданија“. Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Тајна невоља Смаје Субаше; Просјаци; Пјесма младости; О, проклете вечерашње вечери!; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Са збора; Папакало; Молитва; Кроз мећаву; Тавновање; Чврко; Тежак; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Змијање; Кмети; Слободи; Напомена

Књига 2: Чланци и прикази: О лирици Ђуре Јакшића; Једна фамозна свадба; Слике из Старе Србије и Маћедоније; Наша пјесма; „Обрана“ г. Јосипа Милаковића; Календар „Вардар“ за 1906. годину; Беледије; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Наша ријеч; Наша поезија под апсолутизмом; Кечетове историјске успомене; Васо Кондић; Загребачка велеиздајничка парница; Аграрни односи у Румунији прије закона од 1864; Гаврило Вучковић; Мало објашњење; Насеља српских земаља; Историја имена Бање Луке; Кметовско питање; Историја Срба од Константина Јиричека; О програму обновљене „Отаџбине“; Бошњаклук; Порези под Турцима; За српски језик; Рђави и штетни народни обичаји; Балкански рат и аустријска интервенција; Нова књига Максима Горког. Говори у Сабору: Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни; Рјешавање молби за земљу; Језик у законским текстовима; Чиновничко питање; О преносним таксама при откупу кметова; Обавезна основна настава; О таксама на молбе из народа упућене Сабору; Радничко питање; Расправа о буџету за 1911. годину; Аграрна политика босанске владе; Аграрно питање; Изјава о раду Сабора; Поводом једног закона који не важи за муслимане; О бањи у Лакташима; Поводом молби за оружне листове; Интерпелације; Разна писма; Библиографија (Тодор Крушевац); Поговор (Тодор Крушевац)

50. Приповијетке. Уредила Јерка Белан. – Загреб, Просвјета, 1951; стр. 295 + (2); 8°

Библиотека Просвјете, коло II, књ. 12

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Кроз маглу; Мргуда; Кроз свјетлост; Тежак; Змијање; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јуре Пилиграп; Суданија; Јазавац пред судом; Петар Кочић (Јерка Белан); Рјечник

1952.

51. Зулум Симеуна Ђака. Приредио Ђуро Гавела. – Београд, Народна књига, 1952; стр. 62 + (1); 8°

Српски класици, 1

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо мајко!; Петар Кочић (Ђуро Гавела)

52. Изабране приповијетке. Избор извршио Ника Милићевић. – Сарајево, Сељачка књига, 1952; стр. 150 + (1); 8° (лат.)

Село у књижевности, 15

Садржај: Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Код Марканова точка; Јуре Пилиграп; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Са збора; Кроз мећаву; Вуков гај; Биљешка о писцу

53. Одабране стране. Уредио Радмило Димитријевић. Књ. 1 и 2. – Београд, Знање, 1952; стр. 147 + (1) и 124 + (3); 12°

Школска библиотека, 2, 3

Садржај: Књига 1: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Кмети; Тежак; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Код Марканова точка; Са збора; Јазавац пред судом; Тавновање; Суданија; Јаблан; Молитва; Слободи

Књига 2: Змијање; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Мрачајски прото; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Кроз мећаву; Јелике и оморике

1953.

54. Одабране стране (I део). Уредио Радмило Димитријевић. 2. издање – Београд, Знање, 1953; стр. 153 + (2); 12°

Школска библиотека

Садржај: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Кмети; Тежак; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Код Марканова точка; Са збора; Јазавац пред судом; Тавновање; Суданија; Јаблан; Молитва; Слободи

1954.

55. Одабрана дела. – Београд, Рад, 1954, коло II, књ. 9; стр. 183 + (3); 12°

Југословенски писци, коло II, 9

Садржај: Петар Кочић (Јован Радуловић); Јаблан; Вуков гај; Суданија; Јазавац пред судом; Речник

С фотографијом писца

1955.

56. Приповетке. Јазавац пред судом. Приредио, предговор и напомене написао Радмило Димитријевић. – Нови Сад, Матица српска, 1955; 224 + (1); 12°

Наши писци

Садржај: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Слободи; Тежак; Змијање; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Са збора; Јазавац пред судом; Суданија; Јаблан; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Мрачајски прото; Мргуда; Кроз маглу; Кроз мећаву; Јелике и оморике; Молитва; Речник непознатих и мање познатих речи

57. Вуков гај. – Загреб, Сељачка слога, 1955; стр. 51 + (4); 12° (лат.)

Домаћи писци, Мала књижница Сељачке слоге, коло 1, 6

Садржај: Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Кроз мећаву; Кроз маглу; Биљешка о писцу од В(ладимира) П(оповића).

1956.

58. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек. – Загреб, Школска књига, 1956; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

59. Изабране приповетке и Јазавац пред судом. – Београд, Дечја књига, 1956; стр. 59 + (1); 8°

Мала библиотека, 46

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Кроз мећаву; Јазавац пред судом

Речник мање познатих речи дат је у фуснотама испод текста

1958.

60. Изабрана дела. За штампу приредио Голуб Добрашиновић. – Београд, Народна књига 1958; стр. 382 + (5); 8°

Школска лектира

Садржај: Петар Кочић (Витомир Р. Вулетић); Приповетке: Туба; Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом. Остали списи: О лирици Ђуре Јакшића; Прво виђење с Јанком; Наша ријеч; Наша поезија под апсолутизмом; Васо Кондић; Критика аустријске управе у Босни; Писмо брату Илији Кочићу; Писмо Богдану Поповићу; Писмо жени Милки Кочић. Критике о Петру Кочићу: С планине и испод планине I, II (Јован Скерлић); Савременост Петра Кочића (Исидора Секулић); Смисао књижевног дела Кочићева (Јован Кршић); Сећања на Петра Кочића: Сарадник и рођак Петра Кочића Лујо Кочић (Мит. Л. Митровић); Стари бањалучки боем Вуко Зрнић прича о свом некадашњем најприснијем пријатељу Петру Кочићу (И. К.); Прве ђачке невоље Петра Кочића (Лазар Кондић); Из мог школовања (Веселин Чајкановић); Како је Петар Кочић научио писати приповетке (Павле Лагарић); Како је створен Кочићев „Јазавац пред судом“ (Мехмед Селимовић); Пабирци о Петру Кочићу (Радован Јовановић, према казивању Симе Ераковића); Петар Кочић као наставник (Петар Митропан); Кочићево тамновање у Тузли (Радован Јовановић); Сећање (Ђорђе Лазаревић); Петру Кочићу in memoriam (М. С. Јовановић); Хронологија значајних догађаја из живота Петра Кочића; Литература о Петру Кочићу (Голуб Добрашиновић)

61. Изабрана дела. Уредник: Миодраг Шијаковић. – Београд, Народна књига, 1958; стр. 84 + (1); 8°

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Кроз маглу; Молитва; Вуков гај; Јазавац пред судом

1959.

62. Избор. Приредио Миодраг Максимовић. – Сарајево, Свјетлост, 1959; стр. 123 + (4); 12°

Школска библиотека, коло III, 17

Садржај: Петар Кочић (Миодраг Максимовић); Јаблан; Кроз Мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Суданија (одломак); Питања

63. Јазавац пред судом. Срђан Туцић: Повратак, драма у једном чину. Вјекослав Афрић: Са прољећем. – Београд, Стожер, 1959; стр. 119 + (2); 1° (лат.) Сцена, библиотека савремене и класичне драме, 6

Садржај: Јазавац пред судом; Кочићев „Јазавац пред судом“ – са редитељским напоменама Огњенке Милићевић

64. Изабране приповетке и Јазавац пред судом. – Београд, Младо поколење, 1959; стр. 59 + (1); 8° Мала библиотека, 49а

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Кроз мећаву; Јазавац пред судом

65. Одабране приповетке. Приредио др Радмило Димитријевић. (књ.) 1, 2. – Београд, Нолит, 1959; стр. 148 + (3); 12°

Нолит, Школска библиотека, 5, 6

Књига 1: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Кмети; Тежак; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Код Марканова точка; Са збора; Јазавац пред судом; Тавновање; Суданија; Јаблан; Молитва; Слободи

Књига 2: Змијање; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мрачајски прото; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Кроз мећаву; Јелике и оморике

1960.

66. Избор. Приредио Миодраг Максимовић. 2. издање. – Сарајево, Свјетлост, 1960; стр. 123 + (4); 12° (лат.)

Школска библиотека, коло III, 17а

Садржај: Петар Кочић (Миодраг Максимовић); Јаблан; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Суданија (одломак); Питања

67. Приповијетке. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1960; стр. 14 + (2); 8° (лат.)

Мала ђачка библиотека. Школска лектира за седми разред основне школе

Садржај: Истинити зулум Симеуна Ђака; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Просјаци; Подсјетник

68. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек, 2. непромијењено издање. – Загреб, Школска књига, 1960; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1961.

69. Јазавац пред судом. Приповијетке. Приредио Мато Xаја. – Сарајево, Свјетлост, 1961; стр. 85 + (3); 12° (лат.)

Школска лектира, 26

Садржај: Петар Кочић (Мато Xаја); Јаблан; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Јазавац пред судом; Кроз мећаву

70. Јазавац пред судом. Приредио за штампу Ђуро Гавела. – Београд, Просвета, 1961; стр. 37 + (2); 12°

Садржај: Јазавац пред судом (Светислав Ристић) О Кочићевом „Јазавцу пред судом“

71. Приповијетке. (На корицама наслов: Кроз мећаву). – Загреб, Младост, 1961; стр. 29 + (3); 8° (лат.)

Мала плава књига, св. 12

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Вуков гај; Мање познате ријечи; Петар Кочић

72. Приповијетке. – Загреб, Младост, 1961; стр. 29 + (3); 8°

Мала плава књига, 12

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Вуков гај; Мање познате ријечи; Петар Кочић

73. Изабране странице. Избор и редакција: Живорад Стојковић. Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961; стр. 350; 8°

Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 46

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); С планине и испод планине: Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јајце; Пјесма младости; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо мајко!; Јазавац пред судом. Јауци са Змијања: Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Мало објашњење. Суданија. Чланци, говори, записи: Слике из Старе Србије и Маћедоније; Наша ријеч; Једна корисна установа; Критика аустријске управе у Босни; Језик у законским текстовима; Изјава о раду Сабора; Кмети; Слободи. Напомена (Живорад Стојковић); Био-библиографски подаци. Литература

С фотографијом писца

74. Избор. Приредио Миодраг Максимовић. 3. издање. – Сарајево, Свјетлост, 1961; стр. 121 + (4); 12° (лат.)

Школска лектира, коло III, 17

Садржај: Петар Кочић (Миодраг Максимовић); Јаблан; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Суданија (одломак); Питања

75. Изабране приповетке. Приредио за штампу Ђуро Гавела. – Београд, Просвета, 1961, стр. 193 + (3); 12°

Садржај: Предговор (Ђуро Гавела); Јаблан; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јуре Пилиграп; Суданија; Кроз мећаву; Мрачајски прото

76. Сабрана дела. Редакција и коментар: Ђуро Гавела. Књ. 1, 2. – Београд, Просвета, 1961; стр. 476 + (1) и 483 + (1); 8°

Српски писци

Садржај: Књига 1: Петар Кочић (Велибор Глигорић); I – Туба; Ђурини записи; Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јуре Пилиграп; Мрачајски прото; „О проклете вечерашње вечери“; Мејдан Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Ракијо, мајко!; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Кроз мећаву; Вуков гај; Змијање; Суданија; II – Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Тајна невоља Смаје Субаше; Јајце; Са збора; Просјаци; Моји познаници; Папакало; Чврко; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; III – Поноћни звуци; Пролетни звуци, ***; ***; Пошљедња суза; Бар тад хоће л’…?; Поточић; ***; Речник; Белешке

Књига 2: I – О лирици Ђуре Јакшића; Наша пјесма; „Вардар“; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Наша поезија под апсолутизмом; Кечетове историјске успомене; Једна корисна установа; Васо Кондић; Љуб. Ковачевић: Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909; Насеља српских земаља; Кметовско питање; Историја Срба од Константина Јиричека; Бошњаклук; Пјесме Алексе Шантића; За српски језик; Балкански рат и аустријска интервенција; Нова књига Максима Горког; II – Једна фамозна свадба; Слике из Старе Србије и Маћедоније; Беледије; Наша ријеч; Аграрни односи у Румунији прије закона од 1864; Гавро Вучковић; Историја имена Бање Луке; О програму обновљене „Отаџбине“; Порези под Турцима; Рђави и штетни народни обичаји; III – Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни, Чиновничко питање; Обавезна основна настава; Радничко питање; Аграрна политика босанске владе; Аграрно питање; Изјава о раду Сабора; IV – Писма Кочићева и Кочићу (укупно 137); Белешке (Ђуро Гавела); Библиографија радова Петра Кочића и литература о њему (Д. Влатковић и Г. Добрашиновић); О овоме издању (Ђуро Гавела)

1962.

77. Изабрана дела. За штампу приредио Голуб Добрашиновић. 2. издање. – Београд, Народна књига, 1962; стр. 382 + (5); 8°

Школска лектира

Садржај: Петар Кочић (Витомир Р. Вулетић); Приповетке: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом. Остали списи: О лирици Ђуре Јакшића; Прво виђење с Јанком; Наша ријеч; Наша поезија под апсолутизмом; Васо Кондић; Критика аустријске управе у Босни; Илији Кочићу, ђаку, Сарајево; Богдану Поповићу, Београд; Милки Кочић у Бањалуку. Критике о Петру Кочићу: Петар Кочић (Јован Дучић); Група „Отаџбина“ (Веселин Маслеша); Савременост Петра Кочића (Исидора Секулић); Смисао књижевног дела Кочићева (Јован Кршић). Сећања на Петра Кочића: Стари бањалучки боем Вуко Зрнић прича о свом некадашњем најприснијем пријатељу Петру Кочићу (М. К); Прве ђачке невоље Петра Кочића (Лазар Кондић); Из мог школовања (Веселин Чајкановић); Како је Петар Кочић научио писати приповетке (Павле Лагарић); Како је створен „Јазавац пред судом“ (Мехмед Селимовић); Пабирци о Петру Кочићу (Радован Јовановић, према казивању Симе Ераковића,); Петар Кочић као наставник (Петар Митропан); Кочићево тамновање у Тузли (Радован Јовановић); Сећање (Ђорђе Лазаревић); Петру Кочићу in memoriam (М. С. Јовановић); Хронологија значајних догађаја из живота Петра Кочића; Литература о Петру Кочићу; Речник мање познатих речи

78. Приповетке. 2. издање. За штампу приредио Голуб Добрашиновић. – Београд, Народна књига, 1962; стр. 70 + (2); 8°

Школска лектира

Садржај: Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Кроз маглу; Молитва; Вуков гај; Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Јазавац пред судом

1963.

79. Јазавац пред судом. Уређује Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1963; стр. 79 + (1); 8°

Библиотека Просвета, коло четврто, 85

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); Јазавац пред судом

80. Кроз мећаву; Приповетке. – Београд, Просвета, 1963; стр. 149 + (3); 8°

Библиотека Просвета, коло треће, 59

Садржај: Петар Кочић (Јован Дучић); Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Мрачајски прото; Кроз мећаву

81. Избор. Приредио Миодраг Максимовић. 4. издање – Сарајево, Свјетлост, 1963, стр. 123 + (4); 12°

Школска библиотека, коло III, 17

Садржај: Петар Кочић (Миодраг Максимовић); Јаблан; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Суданија (Одломак); Питања (лат.)

82. Јаблан и друге приповетке. Уређује Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1963; стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, коло друго, 33

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

83. „Јазавац пред судом“ и приповетке. – Београд, Култура, 1963; стр. 173 + (3); 12° (лат.)

Школско штиво, Култура, коло II, 11

Садржај: Петар Кочић (Аноним); Јазавац пред судом; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јајце; Пјесма младости; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи

84. Јазавац пред судом; Приповијетке. Приредио Ристо Трифковић. – Сарајево, Свјетлост, 1963, стр. 86 + (2); 12° (лат.)

Школска лектира, 21

Садржај: Предговор (Ристо Трифковић); Јаблан; Кроз мећаву; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе

1964.

85. Суданија. – Београд, Рад, 1964; стр. 141 + (2); 12° (лат.)

Библиотека Реч и мисао, коло VII, 168

Садржај: Јаблан; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Мрачајски прото; Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај; Суданија; Речник мање познатих речи; Петар Кочић (Предраг Протић)

86. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек, 3. издање.– Загреб, Школска књига, 1964; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2 – Лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

87. „Јаблан“ и друге приповетке. – Београд, Просвета, 1964; стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, коло друго, 33а

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

88. Кроз мећаву. Приповетке. – Београд, Просвета, 1964; стр. 159 + (3); 8°

Библиотека Просвета, коло треће, 59а

Садржај: Петар Кочић (Јован Дучић); Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Мрачајски прото; Кроз мећаву

89. Јазавац пред судом. – Београд, Просвета, 1964, стр. 79 + (1); 8°

Библиотека Просвета, коло четврто, 85

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); Јазавац пред судом

90. Јазавац пред судом. – Београд, Савремена администрација, 1964; стр. 186 + (1); 12°

Књига за свакога. Омиљени писци, коло VI, 81

Садржај: Предговор (Витомир Р. Вулетић); Јазавац пред судом; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Речник мање познатих речи

1965.

91. Гроб Слатке Душе. Приредио Ристо Трифковић. – Сарајево, Свјетлост, 1965; стр. 101 + (3); 12° (лат.)

Школска лектира, 22

Садржај: Жива слика народног живота у босанском селу (Ристо Трифковић); Јаблан; Кроз мећаву; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака

92. Изабране приповетке и „Јазавац пред судом“. – Београд, Народна књига, 1965; стр. 151 + (1); 8°

Југословенски писци

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Вуков гај; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Кочићеви снови и немири (Витомир Вулетић); Речник мање познатих речи

С фотографијом писца

1966.

93. Јазавац пред судом – Београд, Просвета, 1966; стр. 79 + (1); 8°

Библиотека Просвета, коло четврто, 85б

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); Јазавац пред судом

94. Приповетке. Избор: Божидар Тимотијевић. – Београд, Младо поколење, 1966; стр. 154 – (2); 8°

Лектира за 6. разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: Јаблан; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Јуре Пилиграп; У магли; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Кроз мећаву; Иван Цанкар: Приповетке; Фран Левстик: Мартин Крпан; Марко Миљанов: Примјери чојства и јунаштва (избор); Поговор о писцима (Вукашин Станисављевић).

95. Кроз мећаву. Приповетке. – Београд, Просвета, 1966; стр. 149 + (3); 8°

Библиотека Просвета, коло треће, 59б

Садржај: Петар Кочић (Јован Дучић); Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Мрачајски прото; Кроз мећаву

96. Низ друм.(Сличица из живота Ђуре Јакшића). Приредио Живојин Петровић. – Крушевац, Багдала, МCМLXVI; стр. 36 + (2); 12°

Мала библиотека

Садржај: Један заборављени спис (Живојин Петровић); Низ друм; Поговор (Милош Петровић)

97. Гроб Слатке Душе. Приредио Ристо Трифковић. – Сарајево, Свјетлост, 1966; стр. 101 + (3); 12°

Школска лектира, 26

Садржај: Жива слика народног живота у босанском селу (Ристо Трифковић); Јаблан; Кроз мећаву; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака

98. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек, 4. неизмијењено издање. – Загреб, Школска књига, 1966; стр. 67 + (1); 12°

Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

99. „Јаблан“ и друге приповетке. Уређује Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1966; стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, коло друго, 33б

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

100. Мргуда. (Текстове одабрао и компоновао / и поговор написао/ Фадил Букић), Бањалука, Архив Босанске крајине, 1966 (Бањалука: „Глас“), с. 14, ил. 55 x 42; тираж 2000. Издато поводом 50-годишњице смрти Петра Кочића

101. Изабрана дела. 3. издање. За штампу приредио Голуб Добрашиновић. – Београд, Народна књига, 1966; стр. 398 + (1); 8°

Школска лектира

Садржај: Петар Кочић (Витомир Р. Вулетић). Приповетке: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом. Остали списи: О лирици Ђуре Јакшића; Прво виђење с Јанком; Наша ријеч; Наша поезија под апсолутизмом; Васо Кондић; Критика аустријске управе у Босни; Илији Кочићу, ђаку, Сарајево; Богдану Поповићу, Београд; Милки Кочић, у Бању Луку. Критике о Петру Кочићу: Петар Кочић (Јован Дучић); Група Отаџбина (Веселин Маслеша); Савременост Петра Кочића (Исидора Секулић); Смисао књижевног дела Кочића (Јован Кршић). Сећања на Петра Кочића: Сарадник и рођак Петра Кочића Лујо Кочић (Мит. Л. Митровић); Стари бањалучки боем Вуко Зрнић прича о свом некадашњем најприснијем пријатељу Петру Кочићу (Н. К.); Прве ђачке невоље Петра Кочића (Лазар Кондић); Из мога школовања (Веселин Чајкановић); Како је Петар Кочић научио писати приповетке (Павле Лагарић); Како је створен Кочићев „Јазавац пред судом“ (Мехмед Селимовић); Пабирци о Петру Кочићу (Радован Јовановић, према казивању Симе Ераковића); Петар Кочић као наставник (Петар Митропан); Кочићево тамновање у Тузли (Радован Јовановић); Сећање на покојног Петра Кочића, писца „Јазавца пред судом“ (Ђорђе Лазаревић); Петру Кочићу in memoriam (М. С. Јовановић). Хронологија значајних догађаја из живота Петра Кочића; Значајна литература о Петру Кочићу; Речник мање познатих речи

1967.

102. Приповијетке. Јазавац пред судом. – Загреб, Младост, 1967; стр. 221 + (6); 8° (лат.)

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу (Душко Арежина)

103. Јазавац пред судом. – Београд, Нолит, 1967; стр. 180 + (2); 12° (лат.)

Популарна књига

Садржај: Предговор (Витомир Р. Вулетић); Јазавац пред судом; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Речник

С фотографијом писца

104. Сабрана дела. Приредио Тодор Крушевац. Књ. 1 – 3. – Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967; стр. 291 + (4), 365 + (4) и 342 + (3); 8°

Садржај: Књига 1: I. Стихови: Поноћни звуци; Пролетни звуци; (Спустивши главу на моје груди); (Ја те љубим, дивни створе); Пошљедња суза; Бар тад хоће л’…?; Поточић; (У одбљеску бл’једих зв’језда). II. „С планине и испод планине“: Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; „О, проклете вечерашње вечери!“; Мејдан Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Тајна невоља Смаје Субаше; Јајце; Са збора; Просјаци; Моји познаници; Пјесма младости; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Папакало; Чврко. III. Белешке

Књига 2: I. „Јауци са Змијања“: Змијање; Молитва; Кроз мећаву; Вуков гај; Тежак; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи. II. „Суданија“; III. „Низ друм“. IV. Чланци и прикази: 1 – Лирика Ђуре Јакшића; Наша пјесма; Календар „Вардар“; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Наша поезија под апсолутизмом; Једна корисна установа; Васо Кондић; Бошњаклук; В. Писци и књиге: Пјесме Алексе Шантића; Кад руже цвјетају; За српски језик; Осман Ђикић; Нова књига Максима Горког; 2 – Једна фамозна свадба; Слике из Старе Србије и Маћедоније; Беледије; Наша ријеч; Кечетове историјске успомене; Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909; Аграрни односи у Румунији прије 1864; Гавро Вучковић; Насеља српских земаља; Историја имена Бање Луке; Кметовско питање у Б. Х.; Историја Срба од Јиричека; О програму обнављања „Отаџбине“; Порези под Турцима; Рђави и штетни обичаји народни; Балкански рат и аустријска интервенција. VI. Белешке

Књига 3: Петар Кочић (Тодор Крушевац). I. Говори у Сабору: Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни; Решавање молби за земљу; Језик у законским текстовима; Чиновничко питање; О преносним таксама при откупу кметова; Обавезна основна настава; О таксама на молбе из народа упућене Сабору; Радничко питање; Аграрна политика босанске владе; Аграрно питање; Изјава о раду Сабора; Поводом једног закона који не важи за муслимане; О бањи у Лакташима; Поводом молби за оружане листове; Интерпретације. II. Преписка: Кочићева писма; Писма Упућена Кочићу. III. Белешке. IV. Речник – Библиографија: Речник (за све три књиге); Библиографија радова Петра Кочића (Тодор Крушевац); Уз ово издање (Т. К.)

Петар Кочић – документарна грађа (Редактор Тодор Крушевац). – Сарајево, Музеј књижевности Босне и Херцеговине, 1967; стр. 368 + /1/; 8°

1968.

105. Одабрана дела. – Београд, „Рад“, 1968, стр. 144 + (3); 12°

Југословенски писци

Садржај: Петар Кочић (Јован Радуловић); Јаблан; Вуков гај; Суданија; Јазавац пред судом; Речник

С фотографијом писца

106. Приповетке. Избори: Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1968; стр. 250 + (2); 8°

Библиотека Просвета, 170

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић). „С планине и испод планине“: Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јајце; Пјесма младости; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!. „Јазавац пред судом“. „Јауци са Змијања“: Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Кмети; Слободи. Речник; О Петру Кочићу (живот: Тодор Крушевац; дело: Исидора Секулић); Хронологија; Библиографија

107. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек, 5. издање. – Загреб, Школска књига, 1960; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1969.

108. „Јаблан“ и друге приповетке. Уређује Живорад Стојковић. Београд, Просвета, 1969; стр. 94 + (2); 8° Библиотека Просвета, коло II, 33в

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

109. Гроб Слатке Душе. Приредио Ристо Трифковић. – Сарајево, Свјетлост, 1969; стр. 101 + (3); 12° (лат.)

Садржај: Жива слика народног живота у босанском селу (Ристо Трифковић); Јаблан; Кроз мећаву; Јазавац пред судом; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака

1970.

110. Приповијетке. Избор и редакција Амира Идризбеговић. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970; стр. 107 + (4); 8° (лат.)

Ластавица. Избор

Садржај: Слободи; Јаблан; Тежак; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Тавновање; Јазавац пред судом

111. Приповијетке. Избор и редакција Амира Идризбеговић. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970; стр. 107 + (4); 8°

Ластавица. Избор

Садржај: Слободи; Јаблан; Тежак; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Тавновање; Јазавац пред судом

112. Приповетке. Избор: Божидар Тимотијевић. – Београд, Младо поколење, 1970; стр. 163 + (1); 8° (лат.)

Лектира за шести разред основне школе, књ. 3

Садржај: Јаблан; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Јуре Пилиграп; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Кроз мећаву (Напомена: Приповеткама су заступљени и Фран Левстик, Марко Миљанов и Иван Цанкар)

113. Приповијетке. Јазавац пред судом. 2. издање. – Загреб, Младост, 1970; стр. 221 + (6); 8° (лат.)

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу

114. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар Златко Боурек, 6. издање – Загреб, „Школска књига“, 1970; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2 – Лектира за шести разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1971.

115. Јазавац пред судом. – Београд, Просвета, 1971, стр. 76 + (3); 8°

Библиотека Просвета, 85в

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); Јазавац пред судом

116. Кроз мећаву. Приповетке. Избор Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1971; стр. 149 + (3); 8°

Библиотека Просвета, 59

Садржај: Петар Кочић (Јован Дучић); Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко; Суданија; Мрачајски прото; Кроз мећаву

117. „Јаблан“ и друге приповетке. Уредио Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1971; стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, 33

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски записи о Петру Кочићу

1972.

118. Приповетке. Јазавац пред судом. 3. издање. – Загреб, Младост, 1972; стр. 221 + (8); 8° (лат.)

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу

119. Приповијетке. Сарајево, Свјетлост, 1972; стр. 235 + (4); 8° (лат.)

Садржај: Повратак Кочићу: уз поновљено читање Кочићевих приповиједака (Ристо Трифковић); Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Мргуда; Јуре Пилиграп; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јазавац пред судом; Вуков гај; Кроз мећаву

120. Јауци са Змијања. Избор и редакција Живорад Стојковић. – Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972 (Нови Сад: „Будућност“); стр. 402; 8°

Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 46

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); (О животу Петра Кочића: Тодор Крушевац; о делу: Исидора Секулић). „С планине и испод планине“: Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јајце; Пјесма младости; Зулум Симеуна ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом. „Јауци са Змијања“: Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Мало објашњење. „Суданија“. „Чланци, говори, записи“: Слике из старе Србије и Маћедоније; Наша ријеч; Једна корисна установа; Критика аустријске управе у Босни; Језик у законским текстовима; Изјава о раду сабора; Кмети; Слободи. Напомена (Ж. Ст.); Биографски подаци о писцу; Библиографија; Литература; Речник мање познатих речи

С фотографијом писца

1973.

121. Приповијетке. Избор и предговор Светозар Кољевић. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973 (Нови Сад: „Будућност“); стр. 193 + (3); 8° (лат.)

Литература – Библиотека Арс

Садржај: Кочићева Крајина (Светозар Кољевић). I. Кроз свјетлост и маглу: Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Пјесма младости. II. Биљези на баштини: Туба; Мргуда; Просјаци; Папакало; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јаблан. III. Укопација: Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом. IV. Робовање: Тавновање; Биљешка о писцу (С. К.)

122. Јаблан. – Букурешт, Издавачко предузеће Критерион, 1973; стр. 94 + 2; 8°

Мала библиотека

Садржај: Петар Кочић (Слободан Глумац); Јаблан; Код Марканова точка; Вуков гај; Јелике и оморике; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза

123. Одабрана дела. – Београд, Рад, 1973 (Београд: „Просвета“); стр. 144 + (2); 12°

Библиотека Дом и школа

Садржај: Петар Кочић (Јован Радуловић); Јаблан; Вуков гај; Суданија; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи

124. Јазавац пред судом. – Београд, Нолит, 1973; стр. 157 + (3); 8° (лат.)

Популарна књига

Садржај: Предговор (Витомир Р. Вулетић); Јазавац пред судом; Приповетке: Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Речник

125. Приповијетке. Избор и редакција Амира Идризбеговић. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973; стр. 107 + (4); 8°

Ластавица

Садржај: Слободи; Јаблан; Тежак; Вуков гај; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Тавновање; Јазавац пред судом

126. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек, 7. издање. – Загреб, Школска књига, 1973 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63 + (1); 12° (лат.)

Добра књига – Лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1974.

127. Приповијетке. Јазавац пред судом. 4. издање. – Загреб, Младост, 1974; стр. 229 + (7); 8°

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу

128. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек, 8. издање. – Загреб, Школска књига, 1974 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63 + (1); 12° (лат.)

Добра књига – Лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1976.

129. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек, 9. издање. – Загреб, „Школска књига“, 1976 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63 + (1); 12° (лат.)

Добра књига – Лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

130. Приповијетке. (Избор). Приредио избор и предговор Крсто Пижурица. Илустровао Миодраг Павићевић Зодијак. – Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976 (Цетиње: „Обод“); стр. 134 + (2); 8°

Библиотека Школска лектира за VI разред основне школе

Садржај: Уз приповијетке Петра Кочића (Крсто Пижурица); Јаблан; Вуков гај; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Кроз мећаву; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мргуда; Јелике и оморике; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Слободи; Рјечник мање познатих ријечи

131. „Јаблан“ и друге приповетке. – Београд, Просвета, 1976 (Београд: Бигз); стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, 33

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Јелике и Оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

132. Приповијетке. Јазавац пред судом. 5. издање. – Загреб, Младост, 1976 (Загреб: „Вјесник“); стр. 229 + (7); 8° (лат.)

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу

133. Приповијетке. Избор и предговор Светозар Кољевић. 2. издање – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1976 (Мостар: „Веселин Маслеша“); стр. 193 + (3); 8° (лат.)

Библиотека Ars: лектира

Садржај: Кочићева Крајина (Светозар Кољевић). I. Кроз свјетлост и маглу: Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Пјесма младости. II. Биљези на баштини: Туба; Мргуда; Просјаци; Папакало; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јаблан. III. Укопација: Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом. IV. Робовање: Тавновање; Биљешка о писцу (С. К.)

134. Приповијетке. Избор и редакција Амира Идризбеговић. 2. издање. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1976 (Мостар: „Веселин Маслеша“); стр. 107; илустр.; 8°

Ластавица: лектира

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом“; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

1977.

135. Суданија и друге приповетке – Букурешт, Издавачко предузеће Критерион, 1977; стр. 204; 8°

Мала библиотека Критерион

Садржај: Стогодишњица 1877–1977 (Слободан Глумац); Суданија; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Моји познаници; Тежак; Кроз мећаву; Речник

136. Изабране приповијетке. Јазавац пред судом. Приредио Звонимир Диклић. – Загреб, Школска књига, 1977 (Загреб: „Вјесник“); стр. 156 + 4; 8° (лат.)

Добра књига, II коло, III комплет

Садржај: Кочићева изворност и ангажираност (Звонимир Диклић); Изабране приповијетке: Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник; Напомена (З. Д.); Из литературе о Петру Кочићу (фрагменти написа: Бранка Лазаревића, Јована Скерлића, Теодора Крушевца, Милана Богдановића, Велибора Глигорића, Иве Андрића, Мидхата Бегића и Бранка Милановића)

137. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 10. издање. – Загреб, Школска књига, 1977 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63; слика аутора: илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

138. Јаблан; ликовни уредник Алојз Ћурић, цртежи дјеце основне школе „Змај Јован Јовановић“; поговор („Трептај маште и необузданог срца“) Младен Ољача. – Бањалука, Новинско-издавачко и штампарско предузеће „Глас“, [1977] (Бањалука: „Глас“); стр. (43). – илустр. у боји; 23 x 23 цм (Текст писан ћир. и лат. писмом; издање посвећено стогодишњици рођења Петра Кочића)

1978.

139. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 11. издање. – Загреб, Школска књига, 1978 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63, слика аутора: илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

140. Приповијетке. Јазавац пред судом. 6. издање. – Загреб, Младост, 1978 (Загреб: „Вјесник“); стр. 229 + (7); 8°

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу (Душко Арежина)

1979.

141. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 12. издање. – Загреб, Школска књига, 1979 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63, слика аутора: илустр;8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

142. Јазавац пред судом (звучни запис; изводе глумци драмског казалишта „Гавела“: Давид Штрбац – Фахро Коњхоџић и др.) – Загреб, „Југотон“ (1979). – и грамоф. плоча: 330/м, стерео; 30 цм.

1980.

143. Одабрана дела. – Београд, Рад, 1980 (Београд: Просвета); стр. 269 + 1;8°

Библиотека Дом и школа

Садржај: Свет и језик Петра Кочића (Јелена Стојановић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи; Суданија; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза

С фотографијом писца

144. Јазавац пред судом. Приповијетке. Избор, предговор, методички текст и биљешка о писцу Амира Идризбеговић 3. издање. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1980 (Мостар: „Веселин Маслеша“); стр. 108; 8°

Ластавица: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом“; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

145. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 13. издање. – Загреб, Школска књига, 1980 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63, слика аутора: илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

146. Јазавац пред судом. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1980 (Требиње: Свјетлост); стр. 67; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: О писцу Петру Кочићу (Стеван Тонтић); Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе

1981.

147. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 14. издање. – Загреб, Школска књига, 1981 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63, слика аутора: илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

148. Јазавац пред судом. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1981 (Сарајево: Свјетлост); стр. 67; 8°

Млади дани: лектира за VII разред основне школе

Садржај: О писцу Петру Кочићу (Стеван Тонтић); Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе

1982.

149. Приповијетке. – Сарајево, Свјетлост, 1982; Библиотека Лектира за средње усмјерено образовање

Садржај: Приповијетке Петра Кочића (Зденко Лешић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Мрачајски прото; Кроз маглу; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Јелике и оморике; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник; Критичари о Петру Кочићу и његовом дјелу; Иво Андрић, Исидора Секулић, Јован Скерлић, Јован Кршић, Велибор Глигорић; Литература и Биљешка о писцу

150. Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке. Приредио Светозар Кољевић. 3. издање. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1982 (Бањалука: „Глас“); стр. 235; 8°

Библиотека Арс: лектира

Садржај: Кочићева Крајина (Светозар Кољевић); Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Пјесма младости; Туба; Мргуда; Просјаци; Папакало; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јаблан; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Тавновање; Рјечник. Избор из критика: Дух здравља и снаге (Јован Скерлић); Национално осећање и социјални садржај (Милан Богдановић); Епске, мушке фигуре (Исидора Секулић); Врлетна ћуд и пркосни подсмех (Иво Андрић); Модерни стил и народни мотив (М. Бегић). Биљешка о писцу; Напомена

151. Приповијетке. Приредио Зденко Лешић. – Сарајево, Свјетлост, 1982 (Нови Сад: „Будућност“); стр. 170; 8°

Лектира за средње усмјерено образовање

Садржај: Приповијетке Петра Кочића (Зденко Лешић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Мрачајски прото; Кроз маглу; Кроз мећаву; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Јелике и оморике; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник. Критичари о Петру Кочићу и његовом дјелу: О лику Петра Кочића /Одломак из предавања Земља, људи и језик Петра Кочића/ (Иво Андрић); Мрачајски прото и Симеун Ђак /Одломак из есеја Петар Кочић/ (Исидора Секулић); Јазавац пред судом у виђењу критике: Јован Кршић: Босанска сатира (Одломак); Велибор Глигорић: Петар Кочић (Одломак из књиге Српски реалисти); Литература; Биљешка о писцу

152. Приповијетке. Јазавац пред судом. 7. издање. – Загреб, Младост, 1982 (Загреб: „Вјесник“); стр. 229 + (7); 8°

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу (Душко Арежина)

153. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 15. издање. – Загреб, Школска књига, 1982 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63, илустр; 8°

Добра књига: лектира за шести разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1983.

154. Јазавац пред судом. Приповијетке. Избор, предговор, методички текст и биљешка о писцу Амира Идризбеговић. 4. издање. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1983 (Мостар „Веселин Маслеша“); стр. 108; 8°

Ластавица: лектира

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом“; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

155. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 16. издање. – Загреб, Школска књига, 1983 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63, илустр; 8°

Добра књига: лектира за шести разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1984.

156. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 17. издање. – Загреб, Школска књига, 1984 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63, илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

157. Јазавац пред судом. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1984 (Сарајево: Свјетлост); стр. 62; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: О писцу Петру Кочићу (Стеван Тонтић); Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе

1985.

158. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 18. издање. – Загреб, Школска књига, 1985 (Загреб: „Вјесник“); стр. 63, илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

С фотографијом писца

159. Јазавац пред судом; Приповијетке. – Београд, Рад, 1985 (Београд: „Просвета“); стр. 269 + 1; 8°

Библиотека Дом и школа

Садржај: Свет и језик Петра Кочића (Јелена Стојановић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо мајко!; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи; Суданија; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза

С фотографијом писца

(Напомена: Поновљено издање, разлика у броју страница)

1986.

160. Вуков гај. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1986 (Љубљана: „Младинска књига“); стр. 73; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: Петар Кочић (Стеван Тонтић) Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Разговор о дјелу; Биљешка о писцу

161. Сабрана дјела Петра Кочића. Приредили: Бранко Милановић, Мирјана Богавац, Љубица Томић-Ковач. Књ. 1 – 4. – Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986; стр. LVI, 275 + 1 лист с ауторовом сликом; стр. 215 + 1 лист с ауторовом сликом + (1); стр. 354 + 1 лист с ауторовом сликом + (2); стр. 363 + 1 лист с ауторовом сликом + (5); 8°

Књига 1 – Приповијетке: Увод у поновно читање Кочићевих дјела (Бранко Милановић). Нарави и збивања: Змијање; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Са збора; Кроз мећаву; Вуков гај. Обличја и судбине: Туба; Мргуда; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јуре Пилиграп; Тајна невоља Смаје Субаше; Просјаци; Моји познаници; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Папакало; Чврко. Напомене: О овом издању (Бранко Милановић); Напомене уз књигу I.

Књига 2 – Суданије / Кроз маглу ка свјетлости. Суданије: Јазавац пред судом; Суданија. Кроз маглу ка свјетлости: Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; У магли; Пјесма младости; Јајце; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи. Узгреднице: Поноћни звуци; Пролетни звуци; (Спустивши главу на моје груди); (Ја те љубим, дивни створе); Пошљедња суза; Бар тад хоће л’; Поточић; (У одбљеску бл’једих зв’језда); О, проклете вечерашње вечери!; Низ друм; Напомене уз књигу II

Књига 3 – Чланци / Прикази / Говори. Чланци и прикази: 1. О лирици Ђуре Јакшића; Наша пјесма; Обрана Г. Јосипа Милаковића; Календар „Вардар“; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Наша поезија под апсолутизмом; Милован Ђ. Глишић; Једна корисна установа; Васо Кондић; „Слатка сиротиња“ Михајла Милановића; Писци и књиге В; Пјесме Алексе Шантића; Кад руже цветају; За српски језик; Осман Ђикић; Нова књига Максима Горког. 2. Једна фамозна свадба; Слике из старе Србије и Маћедоније; Беледије; Наша ријеч; Кечетове историјске успомене; Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909; Аграрни односи у Румунији прије 1864; Гавро Вучковић; Насеља српских земаља; Историја имена Бања Лука; Кметско питање у Босни и Херцеговини; Историја Срба од Константина Јиречека; О програму обновљене „Отаџбине“; Бошњаклук; Порези под Турцима; Стојан Новаковић; Рђави и штетни народни обичаји; Балкански рат и аустријска интервенција. 3. Говори и интерпелације: Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни; Решавање молби за земљу; Језик у законским текстовима; Чиновничко питање; О преносним таксама при откупу кметова; Обавезна основна настава; О таксама на молбе из народа упућене Сабору; Радничко питање; Аграрна политика босанске владе; Аграрно питање; Изјава о раду Сабора; Поводом једног закона који не важи за муслимане; О бањи у Лакташима; Поводом молби за оружне листове; Интерпелације. Напомене

Књига 4 – Преписка / Хронологија живота и рада / Библиографија / Рјечник

1987.

162. Јазавац пред судом. Приповијетке. Избор, предговор, методички текст и биљешка о писцу Амира Идризбеговић. 5. издање. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1987 (Мостар: „Раде Битанга“); стр. 108; 8°

Ластавица: лектира

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом“; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

163. Јаблан. Дрворези; Андрушко Каролy, Сента, 1987; 29 листа дрворези; 6 цм

1988.

164. Јазавац пред судом; Приповијетке. – Београд, Рад (Београд: „Култура“), 1988; стр. 242 + 1; 4°

Библиотека Дом и школа

Садржај: Свет и језик Петра Кочића (Јелена Стојановић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи; Суданија; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза

С фотографијом писца

1989.

165. Вуков гај. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1989 (Сарајево: „Ослобођење“); стр. 75; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: Петар Кочић (Стеван Тонтић) Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Разговор о дјелу; Биљешка о писцу

1990.

166. Вуков гај. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1990 (Сарајево: „Ослобођење“); стр. 75; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: Петар Кочић (Стеван Тонтић) Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Разговор о дјелу; Биљешка о писцу

167. Вуков гај. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1990 (Сарајево: „Ослобођење“); стр. 87; 8°

Млади дани. Лектира

Садржај: Петар Кочић (Стеван Тонтић) Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Разговор о дјелу; Биљешка о писцу

(Напомена: Поновљено издање, разлика у броју страница)

168. Јазавац пред судом. Приповијетке. Избор, предговор, методички текст и биљешка о писцу Амира Идризбеговић. 6. издање. – Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1990 (Мостар: „Раде Битанга“); стр. 109; 8°

Ластавица: лектира

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом“; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

169. Приповијетке (Избор). Приредио Крсто Пижурица. – Титоград, Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, 1990 (Титоград: „Побједа“); стр. 118; 8°

Домаћа лектира за VII разред основне школе

Садржај: Уз приповијетке Петра Кочића (Крсто Пижурица); Јаблан; Вуков гај; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Кроз мећаву; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мргуда; Јелике и оморике; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Слободи; Рјечник мање познатих ријечи

1994.

170. Мргуда. (Е Маргоyда). Књигу приредили: Никола Вуколић, Ранко Прерадовић, Боривоје Вулин; превод Калина Караџозова. – Бањалука, Виком; Бањалука, Београд: Одбор Задужбине „Петар Кочић“, 1994 (Градишка /на/ Сави: Виком). – (14) лист.; 35 цм. Текст упоредо на српскохрватском и грчком језику и писму

Српски текст факс. Отисак

171. Мргуда. (Е Маргоyда). Превод Калина Караџозова. – Бањалука, Виком; Бањалука, Београд: Одбор Задужбине „Петар Кочић“, 1994 (5) листова: факс.; 35 цм. Упор. текст на српском и грчком језику

(Напомена: Разлика у броју листова)

172. Високи Саборе. Приредили: Рајко Касагић, Боривоје Вулин. – Београд; Бања Лука: Задужбина „Петар Кочић“, 1994 (Београд: Танјуг); стр. 138; 8°

Библиотека Источници

Садржај: (Приређивачи); Слободи; Изјава о раду Сабора; Језик у законским текстовима; Обавезна основна настава; Кмети; Аграрно питање; Рјешавање молби за земљу; О преносним таксама при откупу кметова; Аграрна политика босанске владе; Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни (Расправа о буџету за 1910. годину); Радничко питање (Расправа о буџету за 1911. годину); Чиновничко питање; О таксама на молбе из народа упућене сабору; О бањи у Лакташима; Интерпелације; Поводом једног закона који не важи за муслимане; Поводом молби за оружне листове; („С књижевним гласом Кочић је још као студент у Бечу ушао у политичку борбу…“ – наслов: Ј. Н. И. према првој реченици текста о Кочићу Тодора Крушевца).

173. Приповијетке; Избор. Приредио Крсто Пижурица. 2. издање – Подгорица, Завод за школство, 1994 (Подгорица: „Побједа“); стр. 111; 8°

Домаћа лектира за VII разред основне школе

Садржај: Уз приповијетке Петра Кочића (Крсто Пижурица); Јаблан; Вуков гај; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Кроз мећаву; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мргуда; Јелике и оморике; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо мајко!; Слободи; Рјечник мање познатих ријечи

1996.

174. Приповијетке. – Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996 (Краљево: „Слово“); стр. 180; 8°

Библиотека ЈУ класици, коло 1; 1

Садржај: Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Пјесма младости; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Бојни покличи и јауци са Змијања (Вук Церовић). Критичари о Кочићу: Јован Скерлић, Велибор Глигорић, Исидора Секулић, Иво Андрић. Библиографија Петра Кочића

175. С планине и испод планине (Репринт издање). – Бања Лука–Београд, Задужбина „Петар Кочић“, 1996 (Београд: Танјуг); стр. 67; 8°

Фототипско издање: Беч: Српско акад. Друштво „Зора“, Сремски Карловци, 1902.

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ђурини записи; Мргуда

176. Подвизи Симеуна Ђака. Избор Срба Игњатовић. – Београд: БмГ, 1966 (Београд: БмГ); стр. 111; 8°

Библиотека XXI век, коло 1

Садржај: Јајце; Код Маркановог точка; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Биографија; Реч критике; Дела.

177. Приповетке; Јазавац пред судом. – Београд, Рад, 1996 (Нови Сад: „Будућност“); стр. 300; 8°

Дом и школа

Садржај: Јелике и оморике; У магли; Пјесма младости; Јајце; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; Змијање; Кроз маглу; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Кроз свјетлост; Код Марканова точка; Вуков гај; Кроз мећаву; Мргуда; Просјаци; Папакало; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Критике: Петар Кочић: „С планине и испод планине“ I, II, III (Јован Скерлић); Петар Кочић (Исидора Секулић); Петар Кочић: хронологија; Речник

1997.

178. Приповетке; Јазавац пред судом, Зоран Гавриловић. – Београд, Рад, 1997 (Нови Сад: „Будућност“); стр. 300; 8°

Дом и школа

Садржај: Јелике и оморике; У магли; Пјесма младости; Јајце; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; Змијање; Кроз маглу; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Кроз свјетлост; Код Марканова точка; Вуков гај; Кроз мећаву; Мргуда; Просјаци; Папакало; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Критике: Петар Кочић: „С планине и испод планине“ I, II, III (Јован Скерлић); Петар Кочић (Исидора Секулић); Петар Кочић: хронологија; Речник

1998.

179. Изабрана дела. Приредио Ранко Симовић. – Београд, „Драганић“, 1998 (Смедерево: „Димитрије Давидовић“); стр. 246; 8°

Библиотека „Наследства“

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Змијање; Молитва; Кроз мећаву; Слободи; Дело потврђено животом (Ранко Симовић); Избор из критика (Тодор Крушевац, Исидора Секулић, Иво Андрић, Димитрије Вученов, Станиша Тутњевић, Јован Деретић); Кратка библиографија; Изабрана литература; Хронологија живота и рада Петра Кочића; Речник непознатих речи;

1999.

180. С планине и испод планине. 2. издање – Београд, Српска књижевна задруга, 1999 (Лазаревац: Елвод-принт); стр. 107; 8°

Мала библиотека Српске књижевне задруге

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Кроз свјетлост; Кроз маглу; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јајце; Јазавац пред судом; Напомена издавача

181. Кроз мећаву; Изабране приповетке. Избор и попратни текстови Стојан Ђорђић. 1. издање – Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999 (Суботица: Бирографика); стр. 158; 8°

Библиотека Избор

Садржај: Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Ракијо, мајко!; Пјесма младости; Кроз мећаву; Вуков гај; О уметничким вредностима Кочићевих приповедака (Петар Ђорђић); Хронологија живота Петра Кочића; Речник мање познатих речи; Посебна издања Кочићевих дела; Избор литературе о Кочићу

182. Јаблан; Јазавац пред судом. – Горњи Милановац, ЛИО; Чачак, Легенда, 1999 (Чачак: Светлост); стр. 120; 8°

Библиотека (?)

Садржај: (?) Библиографија Петра Кочића; О делу Петра Кочића (Драгољуб Михаиловић)

183. Изабране приповетке; Јазавац пред судом. – Београд, Звоник, 1999 (Нови Сад: „Будућност“); стр. 179; 8°

Библиотека Класици, 1/Звоник

Садржај: Молитва; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; У магли; Пјесма младости; Кроз мећаву; Вуков гај; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Кочићев месијанизам (Милан Будимир); О језику Петра Кочића (Исидора Секулић); Петар Кочић (Бранко Лазаревић); Хронологија; Речник; Библиографија

184. Вуков гај. – Нови Сад, Школска књига, 1999 (Нови Сад: Школска књига); стр. 93; 8°

Лектира: VI разред, 9

Садржај: Јаблан; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Јелике и оморике; Код Марканова точка; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Биљешка о писцу

185. „Јазавац“ и друге приче. Приредио Драган Лакићевић. – Београд, Bookland, 1999 (Сремска Каменица: Графоофсет); стр. 170; 8°

Српска књижевност за децу, коло 5

Садржај: Пјесма; Молитва; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза; Планине моје, што сте ми тако тужне (Драган Лакићевић); Хронологија живота и рада Петра Кочића

186. Приповетке; Јазавац пред судом. – Београд, Рад, 1999 (Нови Сад: „Будућност“); стр. 300; 8°

Дом и школа

Садржај: Јелике и оморике; У магли; Пјесма младости; Јајце; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; Змијање; Кроз маглу; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Кроз свјетлост; Код Марканова точка; Вуков гај; Кроз мећаву; Мргуда; Просјаци; Папакало; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Критике: Петар Кочић: „С планине и испод планине“ I, II, III (Јован Скерлић); Петар Кочић (Исидора Секулић); Петар Кочић: хронологија; Речник

2000.

188. Јазавац пред судом. Приредио Крсто Пижурица. – Подгорица, Завод за уџбенике и наставна средства, 2000 (Подгорица: „Побједа“); стр. 46; 8°

Домаћа лектира за VII разред основне школе

Садржај: „Јазавац пред судом“ Петра Кочића (Крсто Пижурица); Жива слика народног живота у босанском селу (Ристо Трифковић); Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих и непознатих ријечи; Биљешка о писцу

2001.

189. Десет најлепших прича. У избору Јована Радуловића. – Београд, Лирика, 2001 (Београд: Чигоја); стр. 156; 8°

Библиотека Најлепше приче; 3

Садржај: У магли; Мргуда; Јаблан; Гроб слатке душе; Кроз мећаву; Зулум Симеуна ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Мрачајски прото; Суданија; Уз овај избор (Јован Радуловић); Речник мање познатих речи

190. Телевизијски мејдан Симеуна Ђака. – Бањалука – Београд, Задужбина „Петар Кочић“, 2001.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *