III. Прилози у периодици, заступљеност у изборима и делима

Песме

1. Поноћни звуци.

– Подмладак, 1. март 1897, I, бр. 16, стр. 242–243;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

2. Пролетни звуци.

– Подмладак, 20. април 1897–98, I, бр. 21, стр. 330 (По дну: Београд , 15. марта 1898);

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Гардист, 1955, VI, бр. 13, стр. 11;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

3. (Спустивши главу на моје груди).

– У писму Милки, 5/24. август 1899. – Волео сам више нећу: љубавна страдања и (не)женидбе српских списатеља, Београд, Нова књига, 1986, стр. 155;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

4. (Ја те љубим, дивни створе).

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

5. Пошљедња суза.

– Босанска вила, XIV, бр. 23 и 24, стр. 297 (По дну: Беч, 1899);

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Република, 26. јун 1956, XXIII, бр. 556;

– Борба, 26. јун 1956;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

6. Бар тад хоће л’…?

– Босанска вила, 1900, XV, бр. 24, стр. 347 (По дну: Беч, 1900);

– Воља, 1928, књ. II, бр. 3, стр. 213–215 (Под насловом: У споменицу Мици неверници);

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Република, 26, VI 1956, XXIII, бр. 556;

– Борба, 26. јун 1956;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

7. Поточић.

– Босанска вила, 1901, XVI, бр. 8, стр. 152 (По дну: Беч, 1900);

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

8. (У одбљеску бл’једих зв’језда, што с висина тужно сјају).

– Босанска вила, 1901, XVI, бр. 17 и 18, стр. 301–302 (По дну: Беч);

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

 

Приповетке

9. Туба. Из босанског сеоског живота.

– Нова искра, 1901, III, бр. 2, стр. 48–50; бр. 3, стр. 80–84; бр. 4, стр. 116–120 (По дну: Беч, 1900);

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 20–44;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

10. Ђурини записи.

– Босанска вила, 1901, XVI, бр. 4, стр. 63–65; бр. 5, стр. 84–86;

– С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

– Илустроване цетињске новине, 1918, бр. 73 и 74, стр. 1–3;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

11. Јаблан.

– Босанска вила, 1902, XVII, бр. 6, стр. 104–106 (: Беч);

– С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

– Застава, 1903, XXXVIII, бр. 71, стр. 1–2;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Новији српски приповједачи, Загреб, 1907, стр. 142–146;

– Нова домовина (Cleveland– САД), 1907, IX, бр. 60, стр. 3;

– Прва српска народна читанка, Сарајево, Ђорђе А. Чокорило, 1909, стр. 110–112 (прештампано из календара Просвете);

– Српски народни илустровани велики календар за просту годину 1910, Нови Сад, 1909, стр. 60–63;

– Велики орао, календар за 1910 г., стр. 60–63;

– Календар „Просвјета“ за 1910. Саставио и уредио Ђорђе А. Чокорило; Сарајево, Изд. друштво „Просвјета“, 1909, стр. 150–152;

– Мали журнал, 17. август 1910, XVII, бр. 226, стр. 1–2;

– Пријатељ народни, календар са сликама за 1911, година трећа, Будапест, 1910, стр. 50–53;

– Граничар, српски народни илустровани календар за годину 1912, четврто годиште, Нови Сад, 1911, стр. 23–29;

– Српство, 16/29. мај 1911, II, бр. 94, стр. 1–2;

– Илустроване Цетињске новине, 1917, II, бр. 39, стр. 2–3;

– Антологија. Прозни писци, II део (Миливој Павловић), Ница, Ед. Гандини, 1917, стр. 203–205;

– Српско коло, календар за годину 1918, Загреб, 1917, стр. 19–25;

– Српско коло, 1918, стр. 19–25;

– Велики илустровани календар за преступну 1920, Нови Сад, 1919, стр. 27–31;

– Сељачке новине, 1919, II, бр. 12, стр. 7–8;

– Орао, календар за 1920. г., стр. 27–31;

– Примери Нове књижевности (Јеремија Живановић), књига друга, Београд, Изд. Геце Кона, 1923, стр. 256–260;

– Балкан, велики илустровани календар за просту годину 1927, Земун, стр. 96–100;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Просветина читанка за одрасле (Саставили: Ђ. Ј. Пејановић, Ј. В. Вуковић), Сарајево, 1932, стр. 36–38;

– Календар „Просвета“ за годину 1933, Београд, 1933, стр. 36–38;

– Наши писци нашој деци. Одабрао Драг. Н. Ивановић, Београд, 1933, стр. 3–7;

– Земљорадничка задруга, 1935, XVI, бр. 32, стр. 135;

– Панорама, 1936, II, бр. 60, стр. 9–11;

– Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Задружни календар Главног савеза српских земљорадничких задруга за 1940, Београд, 1939, стр. 116–117;

– Дечја душа. – Београд, Издавачко-просветна задруга „Ипроз“, 1943, стр. 56–62;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Омладина, 17. август 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Нова жена, 1946, II, бр. 18, стр. 22–23;

– Студентски лист, 3. септембар 1946;

– Слободна Далмација, 24. јун 1946;

– Омладински покрет, 3. септембар 1947;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Југословенски приповедачи (Зборник за пионире), Београд, Ново поколење, 1949, стр. 439–442;

– Народна милиција, 1949, бр. 6, стр. 27;

– Задруга, 19. јануар 1950;

– Нова жена, 1950, VI, бр. 64, стр. 11–12;

– Просвјета, 1951, II, бр. 1;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Напријед, 12. децембар 1951 (С белешком о писцу од Владислава Жимбрека);

– Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Млада Херцеговина, 10. октобар 1952. (Одломак);

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1954;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Задружни вјесник, 12. фебруар 1955;

– Гардист, 1955, VI, бр. 13, стр. 1;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Дечја књига, 1956;

– Панчевац, 2. септембар 1956, V, бр. 194, стр. 4;

– На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, Народна просвјета, 1956, стр. 120–124;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1960, стр. 120–124;

– Наши приповедачи (Љубиша, Левстик, Назор, Кочић), Приредио Радмило Димитријевић, Београд, Нолит, 1960, I, стр. 177–182;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке, Загреб, Младост, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Суданија, Београд, Рад, 1964;

– На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1964, стр. 119–123;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Из лектире за VI разред основне школе, Београд, Младо поколење, 1969, стр. 106–109;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Босанско-херцеговачка књижевна хрестоматија III. Новија књижевност XIX и XX вијека (Бранко Милановић), Сарајево, Завод за издавање уџбеника, 1971, стр. 67–69;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 141–145;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Сребрне плесачице (звучни запис): звучна читанка за V разред основне школе (Милован Рапајић), Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, [1977]; 5 грамоф. плоча: 330/м; 30 цм + упутство за наставнике;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 163–168;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 159–164;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– ПУЛС Глас српски, 26. и 27. август 1995, I, бр. 23, стр. 16;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

12. Код Марканова точка.

– С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Ново време, 21. август 1910, II, бр. 229, стр. 1–2;

– Ново доба, 1910, II, бр. 229, стр. 1–2;

– Српство, 26. јул 8. август 1911, II, бр. 144, стр. 1–2;

– Вардар (Скопје), 1911, бр. 63, стр. 2, бр. 64, стр. 2;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Из великих дана. Антологија приповедака, Београд, Државна штампарија 1940, стр. 11–15;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1960;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 16–25;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

13. Гроб Слатке Душе.

– Босанска вила, 1902, XVII, бр. 14 и 15, стр. 270–272;

– С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Српство, 18/31. мај 1911, II, бр. 96, стр. 1–3;

– Просвјета, календар за народ за 1922. годину, Сарајево, 1921, стр. 71–76;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Омладинска ријеч, 3. март 1946, III, бр. 52;

– Сељачка борба, 5. септембар 1946, II, бр. 53;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Кроз мећаву, Загреб, Изд. Накладни завод Матице хрватске, 1948;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Видик, 1950, IV, бр. 48, стр. 10–11;

– Обзорник, 1950, V, бр. 6–7, стр. 250–256;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Просвјета, 1956, XIV, бр. 427, стр. 11–12;

– На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, Народна просвјета, 1956, стр. 111–119;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Дечја књига, 1956;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1960, стр. 111–119;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1964, стр. 110–118;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

14. Зулум Симеуна Ђака.

– С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Антологија српског хумора. Комедије, сатире, хумореске, козерије. Приредио Сава В. Цветковић, Загреб, 1935, стр. 134–137;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Српска ријеч, 1947, V, бр. 148, стр. 6–7;

– Радио-вјесник, II, 1–15. фебруара 1947, бр. 3.

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

– Суданија, Београд, Рад, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Српска реалистичка приповетка, Београд, Народна књига, 1974, стр. 301–305;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 26–33;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

– Наши савремени хумористи, књ. четврта, Београд, Изд. Недеље, [С. а.], стр. 107–115.

15. Истинити зулум Симеуна Ђака.

– С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Календар „Село“, 1929, година осма, Београд, стр. 60–64;

– Народни алманах 1932 (Уредио Вој. Гаћиновић), Лос Анђелес, Изд. предузеће Народни алманах, [1931], стр. 123–127;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Радио-Београд, 1946, II, бр. 26, стр. 7–8;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Задругар, 23. фебруар 1952, бр. 165.

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1960;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Српска реалистичка приповетка, Београд, Народна књига, 1974, стр. 306–310;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1982;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 34–42;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

16. Мргуда.

– С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

– Нови Србобран, 1903;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Новији српски приповједачи, Загреб, 1907, стр. 147–152;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Суданија, Београд, Рад, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1978, стр. 107–112;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1982, стр. 107–112;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Језик Петра Кочића: увод, извори, граматика (Милан Шипка), Сарајево, 1987 (Факсимил приповетке);

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Мргуда (Е Маргоyда), Бањалука, Виком; Бањалука, Београд: Одбор Задужбине „Петар Кочић“, 1994;

– Значења, децембар 1995, XIV, бр. 22–24, стр. 212–216;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Политика, 13. септембар 1997 (Фрагменат);

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

17. Јелике и оморике.

– Српски књижевни гласник, 1903, III, књ. VIII, бр. 3, стр. 189–190;

– С планине и испод планине II, Загреб, 1904;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1960;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Лектира (Звучни запис): VIII разред, Александровац – Жупа: Дискос: Научна књига, [1973]; и грамоф. плоча: 330/м; 30 цм;

– Путеви, 1976, XXII, бр. 4, стр. 269–271;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

18. Пејзажи и слике (Одломци).

– Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

19. Јуре Пилиграп.

– Српски књижевни гласник, 16. март 1903, III, књ. VIII, бр. 6, стр. 412–421;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Дуга, 1949, V, бр. 203, стр. 13 (Одломак).

– Кроз мећаву. Приповетке, Београд, Просвета, 1950;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

20. Кроз маглу.

– Српски књижевни гласник, 1903, III, књ. IX, бр. 1, стр. 12–18;

– С планине и испод планине II, Загреб, 1904;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Новији српски приповједачи, Загреб, 1907, стр. 153–160;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Нова жена, VII, 1951, бр. 70, стр. 11–15;

– Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Задругар, 1. јануар 1955, XI, бр. 313;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Живот, 1980, XXIX, књ. LVIII, бр. 7–8, стр. 27–40.

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

21. Кроз свјетлост.

– Српски књижевни гласник, 1903, III, књ. X, св. 6, стр. 429–433;

– С планине и испод планине II, Загреб, 1904;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Дневни лист, 7. август 1910, XXVIII, бр. 223, стр. 1–2;

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 45–49;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Живот, 1980, XXIX, књ. LVI, бр. 7–8, стр. 27–40.

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

22. Мрачајски прото.

– Нови Србобран, 1903, бр. 243;

– С планине и испод планине II, Загреб, 1907;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Српство, 26. новембар 1911, II, бр. 230 стр. 1–3;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Преглед, 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 356–361;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Суданија, Београд, Рад, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Босанскохерцеговачка књижевна хрестоматија III. Новија књижевност XIX и XX вијека (Бранко Милановић), Сарајево, Завод за издавање уџбеника, 1971, стр. 69–74;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Изабране приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1978, стр. 100–107;

– Читанка за III разред гимназије (С. Кољевић / Б. Милановић), Сарајево, 1980, стр. 183–187;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Живот, 1980, XXIX, књ. LVIII, бр. 7–8, стр. 27–40;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1982, стр. 100–107;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Читанка за други разред средњег усмјереног образовања (Б. Милановић / С. Кољевић / Р. Божовић), Сарајево, 1987, стр. 101–104;

– Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред усмереног образовања (Љ. Николић / Б. Милић), Београд – Нови Сад, 1989, стр. 154–156 (Одломак);

– Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред средње школе (Љ. Николић / Б. Милић), Београд, 1994, стр. 101–106;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 16–25;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

23. О, проклете вечерашње вечери.

– Дневни лист, књижевни недељни број, 8. јул 1904, XXII, бр. 6, стр. 41–43; 22. јул 1904, бр. 7, стр. 49;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

24. Мејдан Симеуна Ђака.

– Српски књижевни гласник, 1. фебруар 1904, IV, књ. XI, бр. 3, стр. 161–173;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1973;

– Приповијетке; Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

– Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1978, стр. 89–100;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1982, стр. 89–100;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 43–58;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

25. Јазавац пред судом.

– С планине и испод планине II, Загреб, 1904;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Позоришни комади и рецитације за дилетантске групе, Ниш, 1946, стр. 99–121;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Омладинска позорница, 1948, бр. 5, стр. 19–36;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Драмски зборник, Сарајево, Полет, 1950, стр. 67–95;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1954;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Дечја књига, 1956;

– Изабране стране, Загреб, Школска књига, 1956;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

– Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

– Суданија, Београд, Рад, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

– Приповијетке, Загреб, Младост, 1967;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Српскохрватски језик. Преглед књижевности народа Југославије са читанком и граматиком за подофицире школе ЈНА (С. Стојановић / Д. Морачић), Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1967, стр. 387–395 (Одломак);

– Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Босанскохерцеговачка књижевна хрестоматија III. Новија књижевност XIX и XX вијека (Бранко Милановић), Сарајево, Завод за издавање уџбеника, 1971, стр. 44–67;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Читанка за III разред гимназије (Димитрије Вученов / Радмило Димитријевић), Београд, 1974, стр. 259–266 (Одломак);

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Читанка за III разред гимназије (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Београд, 1978, стр. 259–266 (Одломак);

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Читанка српскохрватског односно хрватскосрпског језика за III разред средњег образовања – прву годину позитивно усмјереног образовања и васпитања средњег ступња (М. Милановић / С. Мицић), Нови Сад, 1980, стр. 134–139 (Одломак);

– Домаћа драмска дела, књ. 1, Београд, НИРО „Задруга“, 1981, стр. 511–532 (објављен у целини);

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Књижевност 2: читанка с прегледом књижевности (Д. Росандић / М. Шицел), Загреб 1985, стр. 219–226 (Одломак);

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Читанка за II разред заједничког средњег васпитања и образовања (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Нови Сад, 1986, стр. 148–155 (Одломак);

– Глас, 30. и 31. август 1986, стр. 19 (Одломак);

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред усмереног образовања (Љ. Николић / Б. Милић), Београд – Нови Сад, 1989, стр. 158–160 (Одломак);

– Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред средње школе (Љ. Николић / Б. Милић), Београд, 1994, стр. 108–114.

– Лектира за III разред гимназија и средњих стручних школа (Љ. Николић / Б. Милић), Београд, 1995, стр. 105–111.

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

26. Низ друм.

– Багдала, јануар 1964;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– На Јакшићевом друму: Петар Кочић – Ђура Јакшић (Јовановић, Миливоје Р.), Београд, Слободна књига, 2001, стр. 39–55.

Из староставне књиге Симеуна Ђака.

– Политика, 10. јун 1904, I, бр. 174;

– С Планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Политика, 11. новембар 1906, III, бр. 1017, стр. 1;

– Уједињено српство (Чикаго), 1906, I, бр. 30;

– Вардар, Календар за 1907, година друга, (Одломак „Три земана из староставне књиге Симеуна Ђака“), Београд, 1906;

– Политика, 24. септембар 1909, VII, бр. 2043, стр. 1;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 59–61;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999.

27. У магли.

– Политика, 30. септембар 1904, I, бр. 259;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Српство, 19. децембар 1911/1. јануар 1912, II, стр. 1–2;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Српскохрватски језик. Преглед књижевности народа Југославије са читанком и граматиком за подофицире школе ЈНА (С. Стојановић / Д. Морачић), Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1967, стр. 385–387;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Читанка за III разред гимназије (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Београд, 1974, стр. 258–259;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Читанка за III разред гимназије (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Београд, 1978, стр. 258–259 (Одломак);

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

28. Ракијо, мајко!

– Српски књижевни гласник, од 1. до 16. октобра и 1. до 16. новембра 1904, IV, књ. XIII, бр. 3, стр. 161–171; бр. 4, стр. 241–246; бр. 5, стр. 321–329; бр. 6, стр. 401–407;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Зора, 1949, II, бр. 7–8, стр. 13–31.

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Читанка за III разред гимназије (Димитрије Вученов / Радмило Димитријевић), Београд, 1974, стр. 258–259;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 62–98;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

29. Тајна невоља Смаје Субаше.

–Политика, 11. октобар 1904, I, бр. 270, стр. 1–2:

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

30. Јајце.

– Политика, 30. октобар 1904, I, бр. 290, стр. 1;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Депеша, 17. август 1910, I, бр. 219, стр. 3;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Просветина читанка за одрасле (Саставили: Ђ. Ј. Пејановић, Ј. В. Вуковић), Сарајево, 1932, стр. 141–143;

– Календар „Просвета“ за годину 1933, Београд, 1933, стр. 141–143;

– Ружица, српски народни календар за 1938, Нови Сад, 1938, стр. 10–12;

– Отаџбина, српски народни календар за просту годину 1938, Нови Сад, 1938, стр. 10–12;

– Србобран, српски народни календар за просту годину 1938, Нови Сад, 1938, стр. 11–12;

– Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Велики орао, илустровани српски народни календар за просту годину 1939, Нови Сад, 1939, стр. 73–74;

– Српскохрватска читанка за IV разред средњих школа (Добривоје Алимпић / Момир Вељковић), Београд, 1939, стр. 209–210 (Одломак);

– Југославија, 1953, бр. 7, стр. 64–65;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Путеви, 1976, XXII, бр. 4, стр. 269–271;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 16–25;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

31. Са збора.

– Дело, 1904, IX, књ. XXXIII, бр. 2, стр. 148–152;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Задруга, 9. април 1953, V, бр. 215, стр. 6–7;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Полимље, 1. мај 1957, VI, бр. 168–169;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

32. Просјаци.

– Политика, 2. децембар 1904, I, бр. 321, стр. 1–2;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1960;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

33. Моји познаници.

– Политика, 14. децембар 1904, I, бр. 333, стр. 1;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, Београд, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

34. Пјесма младости.

– Политика, 25. децембар 1904, I, бр. 343;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Српство, 17. децембар 1911, II, бр. 245, стр. 1–2;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

35. Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица.

– Дневни лист, 1904, бр. 354;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

36. Папакало.

– Политика, 22. новембар 1905, II, бр. 670, стр. 1–2;

– Српско цвеће, 1906, II, бр. 3, стр. 77–79;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

37. Чврко.

– Дан, 1906, II, бр. 1, стр. 137–138;

– Преглед, 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 492–494;

– Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, 1936, стр. 46–48;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

38. Кроз мећаву.

– Српски књижевни гласник, април 1907, VII, књ. XVIII, бр. 7, стр. 481–487; бр. 8, стр. 561–566;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Јауци са Змијања, Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910];

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 50–61;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Календар „Српски задругар“, за просту 1935. годину, Нови Сад, 1934, стр. 104–114;

– Задружни календар Главног савеза српских земљорадничких задруга за 1939, Београд, 1938, стр. 126–129;

– Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Кроз мећаву, Загреб, Изд. Накладни завод Матице хрватске, 1948;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Кроз мећаву. Приповетке, Београд, Просвета, 1950;

– Зора, 1950, VI, бр. 59–60, стр. 14–15 (Одломак);

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Задругар, 1. јануар 1955;

– Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

– Вировитички лист, 29. јануар 1955;

– Изабране стране, Загреб, Школска књига, 1956;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

– Зрењанин, 30. јануар 1960;

– Романи X-100, 1960, VI коло, бр. 2, стр. 80–86;

– Наши приповедачи, Београд, 1960, III, стр. 121–137;

– Романи X-100, 1960, VI коло, бр. 2, стр. 80–86;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке, Загреб, Младост, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Суданија, Београд, Рад, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Из лектире за VI разред основне школе, Београд, Младо поколење, 1969, стр. 109–114 (Одломци);

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 155–165;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Српска реалистичка приповетка, Београд, Народна књига, 1974, стр. 311–319;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 180–193;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, 1976;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

– Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1978, стр. 112–123;

– Босанскохерцеговачка проза, Сарајево, 1978, стр. 91–104;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1982, стр. 112–122;

– Босанскохерцеговачка проза, Сарајево, 1983, стр. 97–112;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Читанка за II разред заједничког средњег васпитања и образовања (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Нови Сад, 1986, стр. 156–163;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, 1990;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, 2001.

39. Тежак.

– Отаџбина, 15/28. јун 1907, бр. 1;

– Политика, 22. април 1907, IV, бр. 1172; Додатак ускршњем броју

– Српско коло, 14. октобар 1920, XIII, бр. 40, стр. 1;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Омладинска ријеч, 23. јун 1946, III, бр. 67;

– Сарајевски дневник, 28. август 1946, II, бр. 361;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Омладина, 8. септембар 1951, VII, бр. 37.

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Народни календар за 1953, Сарајево, Сељачка слога, 1953;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1960, стр. 125–127.

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1964, стр. 124–126.

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

40. Молитва.

– Отаџбина, 1907, I, бр. 3;

– Босанска вила, 15–30 јул 1907, XXII, бр. 13–14, стр. 207 (Преузето из Отаџбине);

– Српска застава, 1907, III, бр. 196, стр. 3;

– Мали журнал, (Загреб), 1907, бр. 12;

– Србијанац, илустровани календар за преступну 1908, година 12, Велика Кикинда, 1907, стр. 73;

– Србобран, 1907, бр. 181;

– Вардар, календар за преступну годину 1908, година трећа, Београд, 1907, стр. 21;

– Херцеговац, илустровани календар за преступну 1908, година 12, Велика Кикинда, 1907, стр. 69;

– Орао, српски илустровани календар за преступну годину 1908, Велика Кикинда, 1907, стр. 183;

– Победа, 1908, II, бр. 61, стр. 3;

– Јауци са Змијања, Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910];

– Југословенски народ, 1920, I, бр. 7, стр. 1;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 146;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 169–170;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 165–166.

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999.

41. Тавновање.

– Политика, 24, 25. и 26. децембар 1907, IV, бр. 1415 – Додатак божићњем броју (По дну: Црна кућа у Бањој Луци);

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Фронт слободе, 31. август 1946, IV, бр. 80;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Задругар, 19. јануар 1952, бр. 160 (Одломак);

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1982;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

42. Змијање.

– Српски књижевни гласник, 1909, књ. XXIII, бр. 5, стр. 321–329 (Одломак Кроз Змијање);

– Српска ријеч, 2/15. новембар 1909, V, бр. 237, стр. 1–2 (Одломак Кроз Змијање);

– Српска ријеч, 9/22. јануар 1910, VI, бр. 5, стр. 1–2 (Одломак Књаз Михаило спасава Ратково);

– Српски књижевни гласник, 1910, књ. XXIV, бр. 1, стр. 1–5 (Одломак Скуп у Светигори);

– Развитак, 1910, I, бр. 1 (Одломак Књаз Микаило спасава Ратково);

– Босанска вила, 1910, XXV, бр. 1. и 2 (Одломак Ратково се зацарило);

– Јауци са Змијања, Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910];

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999.

43. Вуков гај.

– Политика, 8. новембар 1909, VI, бр. 2088, стр. 13;

– Вардар, календар за просту годину 1910, година пета, Београд, 1909, стр. 35–42;

– Јауци са Змијања, Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910];

– Србобран (Њујорк), 10. фебруар 1910, II, стр. 2–4;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Напријед, 31. август 1946, IV, бр. 35;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Кроз мећаву, Загреб, Изд. Накладни завод Матице хрватске, 1948;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Југословенски приповедачи (Зборник за пионире), Београд, Ново поколење, 1949, стр. 443–450.

– Наша жена, 1950, бр. 1–2, стр. 22–23;

– Кроз мећаву. Приповетке, Београд, Просвета, 1950;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1954;

– Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Дечја књига, 1956;

– Изабране стране, Загреб, Школска књига, 1956;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Наши приповедачи (Љубиша, Левстик, Назор, Кочић), Приредио Радмило Димитријевић, Београд, Нолит, 1960, I, стр. 163–173;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке, Загреб, Младост, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– „Јаблан“ и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Суданија, Београд, Рад, 1964;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Из лектире за VI разред основне школе, Београд, Младо поколење, 1969, стр. 109–114 (Одломци);

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 147–154;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1973;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 171–179;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 167–175.

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс“, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

– Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

44. Жалобитна пјесма.

– Политика, 24, 25, 26 и 27 децембар 1909, Божићни додатак, VI, бр. 2134, стр. 1 (По дну: Бања Лука, 1909);

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

45. Суданија.

– Развитак, 1. фебруар 1910, I, бр. 2, стр. 38–42; 1. март 1910, I, бр. 3, стр. 69–74; 1. април 1910, I, бр. 4, стр. 100–110; 1. мај–1. јун 1910, I, бр. 5. и 6, стр. 151–158;

– Босанска вила, 1911, XXVI, бр. 13. и 14, стр. 194–196; бр. 15. и 16, стр. 237–240; бр. 17, стр. 260–263; бр. 18, стр. 280–281; бр. 19, стр. 292–294; бр. 20, стр. 314–315; бр. 21–22, стр. 327–321; бр. 23, стр. 341–350; бр. 24, стр. 365–366; 1912, XVII, бр. 1–8;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

– Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1954;

– Културни радник, 1954, VII, бр. 11–12, стр. 441–461

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

– Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

– Суданија, Београд, Рад, 1964;

– Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

46. Кмети.

– Отаџбина, 1911;

– Из „Отаџбине“, Сарајево, 1912;

– Вардар, календар за просту годину 1912, година седма, Београд, 1912, стр. 83–84;

– Српско коло, 23. септембар 1920, XIII, бр. 37, стр. 1;

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 63;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Позоришни прикази и рецитације, Тузла, Изд. Окружног одбора УСАО БиХ, 1945, стр. 145–146;

– Глас (Бања Лука), 31. август 1946, IV, бр. 35 (61), стр. 2;

– Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– „Просвјетин“ народни календар за 1952, Загреб, Просвјета, 1951;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 166;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 194–195;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 190–191.

– Путеви, 1976, XXII, бр. 4, стр. 269–271

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Глас, 27. август 1978, XXXVI, бр. 2730, стр. 4;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

47. Слободи.

– Српски народни календар за годину 1912, Нови Сад, 1911, стр. 34–36;

– Из „Отаџбине“, Сарајево, 1912;

– Српство, 13/26. септембар 1911, II, бр. 177, стр. 3;

– Пијемонт, 1912, II, бр. 287, стр. 3;

– Вардар, календар за просту годину 1921, година десета, Београд, 1920, стр. 18;

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 62;

– Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Позоришни комади и скечеви; хорске рецитације; соло рецитације и песме, Суботица, 1944, стр. 52–54;

– Глас (Бања Лука), 31. август 1946, IV, бр. 35 (61), стр. 2;

– Глас Истре, 12. јул 1946, IV, бр. 275;

– Радио-вјесник, 16–31. август 1947, II, бр. 16;

– Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јазавац пред судом“ и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Изабране приповетке; „Јазавац пред судом“, Београд, Народна књига, 1965;

– Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Српскохрватски језик. Преглед књижевности народа Југославије са читанком и граматиком за подофицире школе ЈНА (С. Стојановић / Д. Морачић), Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1967, стр. 385;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1970;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 167–168;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 196–197;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“, 1976;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 192–193.

– Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Поезија (Приредили Тоде Чолак и Недељко Мијушковић), Београд, Нова књига, 1978, стр. 378;

– Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

– Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994;

– ПУЛС Глас српски, 26. и 27. август. 1995, I, бр. 23, стр. 16;

– Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

– Изабрана дела, Београд, „Драганић“, 1998.

– „Јазавац“ и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

Чланци и прикази

48. О лирици Ђуре Јакшића.

– Омладински гласник, март 1904, I, св. 3, стр. 116–120 (По дну: Читано у српском академском друштву „Зора“ у Бечу);

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

–Лирске песме (Ђура Јакшић), Београд, Слово љубве, 1979, стр. 162–165

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– На Јакшићевом друму: Петар Кочић – Ђура Јакшић (Јовановић, Миливоје Р.), Београд, Слободна књига, 2001, стр. 57–65.

49. Једна фамозна свадба.

– Политика, 22. јул 1905;

– Целокупна дела, Београд, 1932.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

50. Пјесме Алексе Шантића.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 23;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

51. Кад руже цвјетају.

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

51. Слике из Старе Србије и Маћедоније, и Скопље.

– Дан, 1. септембар 1905, I, бр. 1, стр. 11–13; 1. октобар 1905, бр. 2, стр. 36–39 (По дну: Скопље мјесеца августа);

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928. стр. 64–71;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

52. Моја јавна реч.

– Дневни лист, 18. новембар 1905, бр. 316.

53. Наша пјесма.

– Српска ријеч, 20–23. децембар/2–5. јануар 1905, I, бр. 176–178; 13. март/28. фебруар-21/8. март 1906, II, бр. 32–36 и 37;

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 103–125;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

54. Календар „Вардар“ за 1906. годину.

– Босанска вила, 1906, XXI, бр. 1;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

55. Исправка на исправак.

– Српска ријеч, 13. април 1906, II, бр. 49.

56. Беледије.

– Дан, 7. мај 1906;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Јавност, 9. фебруар 1991, II, бр. 17, стр. 9.

57. Прво виђење с Јанком.

– Босанска вила, 1906, XXI, бр. 11 и 12;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Изабрана дела (Јанко Веселиновић), Београд, 1964;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке о Београду (Митко Манџуков и Јасмина Рацковић), Београд, 1978.

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

58. „Обрана“ г. Јосипа Милаковића.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

59. Стеван Сремац.

– Босанска вила, 1906, XXI, бр. 17, стр. 257–258;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

60. Протест.

– Политика, 9. новембар 1905, III, бр. 1015, стр. 2;

– Застава, вечерњи лист, 1906, XVI, бр. 235 (По дну: 7/20. новембра 1906; потпис: П. Кочић и С. Кобасица).

61. Наша ријеч.

– Отаџбина, 28/15. јун 1907, I, бр. 1;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

62. Наша поезија под апсолутизмом.

– Отаџбина, 23/10. август 1907, I, бр. 9;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

63. Нитковлук зворничких газда.

– Отаџбина, 1907, I, бр. 15.

64. Милован Ђ. Глишић.

– Отаџбина, 1908, II, бр. 4, стр. 1.

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

65. Кечетове историјске успомене.

– Српска ријеч, 21/8–22/9 мај 1909, V, бр. 98–100, стр. 2; бр. 100, стр. 1–2;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

66. Једна корисна установа.

– Српска ријеч, 25/12. септембар 1909, V, бр. 197;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

67. Љуб. Ковачевић: Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909.

– Босанска вила, 15. и 30. октобар 1909, XXIV, бр. 19 и 20, стр. 315;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

68. Васо Кондић.

– Босанска вила, 1909, XXIV, бр. 17–18, стр. 272–274;

– Српска ријечи, 19. октобар/1. новембар 1909, V, бр. 226, стр. 1;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

69. „Слатка сиротиња“ Михајла Милановића.

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

70. Аграрни односи у Румунији прије закона од 1864.

– Развитак, 1. јануар 1910, I, бр. 1;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

71. Гавро Вучковић.

– Развитак, 1. јануар 1910, I, бр. 1; 1. март 1910, I, бр. 3;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

72. Насеља српских земаља.

– Развитак, 1. април 1910, I, бр. 4;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

73. Историја имена Бање Луке.

– Развитак, 1. мај / 1. јун 1910, I, бр. 5. и 6, стр. 176–180;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

74. Кметовско питање.

– Српска ријеч, 30/17. мај 1911, VII, бр. 95;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

75. Мало објашњење.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961.

76. Историја Срба од Константина Јиричека.

– Босанска вила, 1911, XXVI, бр. 10;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

77. Одговор на „Писмо из Босне“.

– Самоуправа, 1911, IX, бр. 147, стр. 2.

78. О програму обновљене „Отаџбине“.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 1.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

79. Бошњаклук.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 1;

– Из „Отаџбине“, Сарајево, 1912;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

80. На чистац.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 5.

81. Порези под Турцима.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 6 и 7;

– Из „Отаџбине“, Сарајево, 1912;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

82. Собет олити договор.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 7.

83. Барон Бенко.

– Отаџбина, 28. октобар 1911.

84. Карактеристике бегова Xинића.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 18.

85. За српски језик.

– Отаџбина, 1912, II, бр. 37;

– Из „Отаџбине“, Сарајево, 1912;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

86. Осман Ђикић.

– Отаџбина, 20. март – 2. април 1912, II, бр. 70;

– Сабрана Дјела, Сарајево, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

87. Рђави и штетни народни обичаји.

– Вјесник (Сарајево), 15. новембар – 15. децембар 1912, IV, бр. 16–20.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

88. Андре Шередам, балкански рат и аустријска интервенција.

– Босанска вила, 1913, XXVIII, бр. 13 и 14;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

89. Нова књига Максима Горког.

– Босанска вила, 1913, XXVIII, бр. 15 и 16;

– Преглед, 3. јул 1946, I, књ. I, бр. 3, стр. 249;

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

90. Ратково.

– Воља, 1928, III, књ. I, бр. 5, стр. 392–393.

91. Запис из Црне куће.

– Политика, 15. септембар 1977, бр. 22969, стр. 12.

92. Ђурђевдан.

– Ружа. Српска читанка (Љубица Карчевићева / Василија Кашандоновићева), Солун, 1917, стр. 47–48;

– Ружа. Српска читанка (Љубица Карчевићева / Василија Кашандоновићева), Пирот, 1919, стр. 47–48;

– Југословенско лишће за омладину, Загреб, 1920, стр. 14;

– Наука хришћанства (православне вере) за ђаке првог разреда осовне школе (Написали Урош Бујић и Боривоје Јосимовић), Београд, Народна просвета, (С. а.), (1935).

Говори

93. Говор г. Петра Кочића у Босанском сабору, 22. марта 1911.

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 77–102;

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

94. Шумско сервитутно право.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

95. Критика аустријске управе у Босни.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

96. Рјешавање молби за земљу.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

97. Језик у законским текстовима.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

98. Чиновничко питање.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

99. О преносним таксама при откупу кметова.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994;

100. Обавезна основна настава.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

101. О таксама на молбе из народа упућене Сабору.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

102. Радничко питање.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

103. Расправа о буџету 1911.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951.

104. Аграрна политика босанске владе.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

105. Аграрно питање.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

106. Изјава о раду Сабора.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

107. Поводом једног закона који не важи за муслимане.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

108. О бањи у Лакташима.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

109. Поводом молби за оружне листове.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

110. Интерпелације.

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић“, 1994.

111. Разна писма.

– Босанска вила, 15. и 30. септембар 1909, XXIV, бр. 17. и 18, стр. 278 (Писмо Петра Кочића Николи Т. Кашиковићу, уреднику Босанске виле, уз слање народне песме Рајко од Змијања и Марко Краљевић); друго писмо 2. септембар 1909, уз народну песму Од Змијања Рајко и Ђулић Барјактар (Босанска вила у истом броју на стр. 280);

– Југословенска пошта, 1930, II, бр. 412, стр. 7 (Како је ухапшен Петар Кочић 1908. године. Писмо из затвора жени Милки датирано: Доња Тузла, 2. II 1908);

– Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932 (Милки Кочић, 2. IV 1908);

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 72–76 (Писмо Милки из Доње Тузле, 2. IV 1908);

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 3 (Писмо Милки из Доње Тузле, 20. IV 1908);

– Моје симпатије И: књижевни огледи (Марко Цар), 3. изд., Београд, 1933 (Кочићево писмо М. Цару из Беча, 9. фебруар 1903);

– Развитак, 1. јануар 1940, бр. 1, стр. 30–31 (Кочићево писмо оцу Стијепи, Бањалука, 28. мај 1907);

– Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Живот, фебруар 1953, II, књ. 2, св. 5, стр. 112–115 (Три писма Петра Кочића Алекси Шантићу);

– Дуга, 1955, XI, бр. 492, стр. 8–11. Портрети писаца са писама (Одломци из писама књижевника Л. Лазаревића, П. Кочића, М. Глишића, Ј. Грчића, С. Ранковића и др.);

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958 (Писмо брату Илији Кочићу);

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958 (Писмо Богдану Поповићу);

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958 (Писмо жени Милки Кочић);

– Политика, 17. август 1958, стр. 11 (Кочићево писмо Александру Филиповићу и Милутину Јовановићу, 27. јул 1911);

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961 (Писма Кочићева и Кочићу, укупно 137);

– Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962 (Писмо Илији Кочићу, ђаку, Сарајево);

– Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962 (Писмо Богдану Поповићу, Београд);

– Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962 (Писмо Милки Кочић у Бањалуку);

– Дневник, 4. септембар 1966, стр. 12 (Писмо Кочићево др Лази Поповићу, 5. јануар 1913);

– Књижевне новине, н. с., 15. октобар 1966, стр. 10 (Писмо Карлу Пачу, 17. јун 1909);

– Венац, 1972, бр. 5, стр. 16–17 (Садржи писма оцу Герасиму и Милки Вукмановић);

– Ослобођење, 22. јун 1983. до 1. јул 1983. (Писма из књиге Петар Кочић – документарна грађа, Музеј књижевности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1967);

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967 (Кочићева писма; Писма упућена Кочићу, укупно 95, стр. 9–95);

– Политика, 31. август 1985, стр. 11 (Кочићево писмо Ферди Шишићу у Загреб);

– Писмо Милки 5/24. августа 1899. (У коме је први пут објављена песма Спустивши главу на моје груди); Писмо Милкином оцу; у књизи Волео сам, више нећу: Љубавна страдања и (не)женидбе српских списатеља (приредио Драгољуб Влатковић), Београд, Нова књига, 1986, стр. 155; стр. 158–159;

– Језик Петра Кочића: увод, приступ, извори, граматика (Милан Шипка), Сарајево, 1987 (Писмо оцу Герасиму, Беч, 10. XII 1902);

– Љубави српских писаца, Ниш, Градина, 1991 (II део), стр. 110 (Факсимил писма Милки од 21. IV 1908);

– Аноним: Писмо из Београда. – Јавност, 24. августа 1996, VII, бр. 274, стр. 20 (Да ће 24. августа у малој цркви на Врачару, бити помен Петру Кочићу, објављено и писмо Петра Кочића упућено из Београда оцу Герасиму у Гомионицу, 15. априла 1898);

– Љубомиру Ковачевићу (три необјављена писма: 28. септембар 1903; 19. новембар 1903 и 2. јануар 1904), Календар Просвјета, за 1996, Србиње, 1996, стр. 393–395 (Први пут се публикују ова три писма);

– Кочић између сциле и сцене: чланци и расправе (Драгољуб Влатковић), Бањалука – Београд, Задужбина „Петар Кочић“, стр. 61 (Два Кочићева Писма г. Гргуру Јакшићу у Париз);

– Политика, 15. јул 2001, XCVIII, бр. 31502, стр. 17 (Писмо Јована Тановића, 25. новембра 1909. Кочићу – препис и факсимил).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *